เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชนิกานต์
ชนิกานต์
Written by: 23.10.2021

ได้เครื่องมือที่หลากหลาย

ฑิตฐิตา
ฑิตฐิตา
Written by: 23.10.2021

อยากให้ลงรายละเอียดของแต่ละแอป และสอนทีละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ

Fawalai
Fawalai
Written by: 23.10.2021

นางสาวปวีณา
นางสาวปวีณา
Written by: 23.10.2021

ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เครื่องมือที่ยังไม่เคยใช้ แต่ตามไม่ทัน จะย้อนกลับไปเรียนย้อนหลังอีก และติดตามการอบรมต่อๆ ไปค่ะ

นายเอกชัย
นายเอกชัย
Written by: 23.10.2021

1.​ ได้แนวทางการวัดและประเมินผลทางออนไลน์ 2.​ ได้รู้จักเครื่องมือในการวัดและประเมินผลออนไลน์

นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ
Written by: 23.10.2021

ได้รู้ถึงบางโปรแกรมที่ยังไม่เคยใช้ อยากให้จัดอบรมทีละโปรแกรมเลยค่ะ

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 23.10.2021

ได้รับทราบวิธีการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่ข้าพเจ้าสอน และเป็นแนวทางที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ท่านวิทยากรแนะนำในวันนี้..ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทำให้เราได้รู้ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ค่ะ

กิศนันท์
กิศนันท์
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่รู้เพียงผิวเผิน เนื่องจากเวลาน้อย วิทยากรจึงทำได้แค่เพียงอธิบายอย่างเร็วๆ ผ่านๆ

นางอำภา
นางอำภา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ดีมาก

นายอนันต์
นายอนันต์
Written by: 23.10.2021

ดีมากค่ะ

นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว
นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว
Written by: 23.10.2021

ได้ทราบแอฟที่เหมาะสมในการนำไปประกอบการทำงาน และแนะนำครูผู้สอน

วรวิช
วรวิช
Written by: 23.10.2021

ได้พอรู้คร่าวๆ เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ ถ้าจัดเรียนทีละโปรแกรม จะดี ถึงดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

กมลพร
กมลพร
Written by: 23.10.2021

อัมพาภรณ์
อัมพาภรณ์
Written by: 23.10.2021

การประเมิน

ศุภกร
ศุภกร
Written by: 23.10.2021

น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากครับ

นายสุภาพ
นายสุภาพ
Written by: 23.10.2021

นางสาวกวินธิดา
นางสาวกวินธิดา
Written by: 23.10.2021

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์

EstroY
EstroY
Written by: 23.10.2021

ข้อคำถามยากไปค่ะ อยากให้ปรับให้ง่ายขึ้นค่ะ

ปราณี
ปราณี
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้การนำโปรแกรมหลากหลายชนิดที่วิทยากรนำมาแนะนำดีมากค่ะ ที่ชอบคือ Kahoot ,Quizzz และอยากให้สอนใช้และทำได้โปรแกรม Kahoot ค่ะ เพราะจะนำไปจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดเร็วให้นักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ ชอบคุณวิทยากรและทีงานดูแลผู้เข้าอบรมดีมาก โดยเฉพาะครุซึ่งเข้าช้าแต่ได้รับการดูแลอย่างดีจนได้รับเกียรติบัตรค่ะ

June
June
Written by: 23.10.2021

เข้าใจง่าย