เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

aunya
aunya
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือออนไลน์ให้ทดลองใช้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณวิทยากรมากๆค่ะ

Jessada
Jessada
Written by: 23.10.2021

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 23.10.2021

-

Leelee
Leelee
Written by: 23.10.2021

เข้าใจ มากเพราะ อาจารย์ได้จำลองภาพทั้งฝั่งครู และนักเรียน ให้เห็นได้ชัด และการเรียนการสอนจะไม่มีค่าเลย ถ้าขาดเครื่องมือ ที่จะมาช่วยประเมินที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศ
Written by: 23.10.2021

ได้รับประโยชน์ไปประเมินผลใช้สอนออนไลน์

Jirawan
Jirawan
Written by: 23.10.2021

รู้จักเครื่องมือประเมินออนไลน์ที่หลากหลายขึ้น

นางณัฐสุรีย์
นางณัฐสุรีย์
Written by: 23.10.2021

Very​ good

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์
Written by: 23.10.2021

นางสาวพรรณวรท
นางสาวพรรณวรท
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้ในการนำโปรแกรมไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี ถูกประเภท

นส.ซาสรีซาวานี
นส.ซาสรีซาวานี
Written by: 23.10.2021

Waterbee
Waterbee
Written by: 23.10.2021

ชอบมากค่ะ การให้ความรู้ของวิทยากรดีมากค่ะ วิทยากรใจเย็น ถ่ายทอด และอธิบายความรู้ให้กับผู้ร่วมอบรมได้อย่างดีเยี่ยม แต่เข้าใจว่าเวลามีน้อย จึงได้แค่มีการแนะนำโปรแกรมและอธิบายเนื้อหาโปรแกรมได้ไม่มาก อยากให้มีการอธิบายรายละเอียดการใช้โปรแกรมแต่ละโปรมอีกครั้งค่ะ

ปี
ปี
Written by: 23.10.2021

ทำให้ได้รับความรู้ เพิ่มเติม ฝึกการเรียนรู้

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 23.10.2021

ได้รู้เกี่ยวกับการทำประเมิน

โอ๋
โอ๋
Written by: 23.10.2021

จัดอีกนะคะได้รับความรู้มากคะ

นายผลิน
นายผลิน
Written by: 23.10.2021

-

วลัยลักษณ์ สว่างศรี
วลัยลักษณ์ สว่างศรี
Written by: 23.10.2021

นางพัชราพรรณ
นางพัชราพรรณ
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้ในการวัดและประเมินโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

นางจิรกานต์
นางจิรกานต์
Written by: 23.10.2021

เกี่ยวกับการใช้โปรแกมหรือเครื่องมือต่างๆ ในการประเมินนักเรียน ซึ่งมีประโยชน์กับครูผู้สอนมาก

Tassanee
Tassanee
Written by: 23.10.2021

สามารถนำเครื่องมือต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้เหมาะสม

เมาะ
เมาะ
Written by: 23.10.2021

วิธีการวัดผลอย่างละเอียดและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย