เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

b.b
b.b
Written by: 23.10.2021

JANTIRA
JANTIRA
Written by: 23.10.2021

หัดเล่นเพื่อทำแบบทดสอบ

วัลลยา ธรรมอภิบาล
วัลลยา ธรรมอภิบาล
Written by: 23.10.2021

ได้ทราบโปรแกรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะ

เฉลิม
เฉลิม
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้โปรแกรมบางโปรแกรมที่ยังไม่รู้ และโปรแกรมที่ยังรู้ไม่มาก ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

ยทืย
ยทืย
Written by: 23.10.2021

เครื่องมือใหม่ๆในการประเมิน

นางสาวสินจัย
นางสาวสินจัย
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เรื่องแอฟฟิเคชั่นต่างๆที่น่าสนใจมาก

ธันยธรณ์
ธันยธรณ์
Written by: 23.10.2021

ดวงพลอย
ดวงพลอย
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือหลากหลายที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผล

Piyakan
Piyakan
Written by: 23.10.2021

นางปัญวัลย์
นางปัญวัลย์
Written by: 23.10.2021

ปุณณัฐฐา
ปุณณัฐฐา
Written by: 23.10.2021

ได้แอปใหม่ๆในการนำไปวัดผล นร ทำให้ นร สามารถแสดงออกได้ในหลากหลายรุกแบบไม่จำเป็นแค่ต้องวัดจากการทำข้อสอบอย่างเดียว

นางปัญวัลย์
นางปัญวัลย์
Written by: 23.10.2021

ชญาธร
ชญาธร
Written by: 23.10.2021

นางสาวนิภาพร
นางสาวนิภาพร
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน​ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาวิชาชีพ​ ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ธาราลักษณ์
ธาราลักษณ์
Written by: 23.10.2021

ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่เคยทราบและข้อมูลที่เคยทราบแต่ไม่ได้ทราบอย่างละเอียด ในการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนได้

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์
Written by: 23.10.2021

ดีมากค่ะ

นางสาวอิงอร
นางสาวอิงอร
Written by: 23.10.2021

เทคนิคการสร้างเกมออนไลน์นำเข้าสู่บทเรียน และการทำวิจัยและวัดผลประเมินผล ช่วงโควิด แบบออนไลน์ และ on hand

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 23.10.2021

เครื่องมือประเมินเยอะมากๆค่ะ ได้ความรู้ดี

อุดร
อุดร
Written by: 23.10.2021

วาสนา
วาสนา
Written by: 23.10.2021

การใช้โปรแกรมหลากหลายในการวัดประเมินผลการเรียน