เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 23.10.2021

เรียนรู้เครื่องมือประเมินแบบออนไลน์ที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนจะไม่เบื่อต่อการประเมิน

เอมอร
เอมอร
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เกี่่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวัดและประเมินผลนำไปประยุกต์ใช้ทั้งเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนออนไลน์ได้

ปิยะพงษ์
ปิยะพงษ์
Written by: 23.10.2021

ได้แนวทางการนำแอปพลิเคชันไปใช้ในการประเมินนักเรียน

อัญญ์มณี
อัญญ์มณี
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักกับแอพและโปรแกรม มีการรีวิวให้ดูทำให้คุณครูสามารถเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

นางสาวอรสา
นางสาวอรสา
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นางสาวปาลิกา
นางสาวปาลิกา
Written by: 23.10.2021

ครูแก่น
ครูแก่น
Written by: 23.10.2021

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 23.10.2021

ได้รัความรู้ใหม่ๆๆคะ

นลินรัตน์
นลินรัตน์
Written by: 23.10.2021

การนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีประโยชน์มากในสถานการณ์ covid-19

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 23.10.2021

ดีมากค่ะ

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 23.10.2021

มากค่ะ แต่ยังงงมากอยู่ วัยเราค่อนข้างเยอะ

นางศิรินภา
นางศิรินภา
Written by: 23.10.2021

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม

นางสาววรรณหทัย
นางสาววรรณหทัย
Written by: 23.10.2021

นางประภัสสร
นางประภัสสร
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมการใช้งานในการประเมินแบบออนไลน์

Nina
Nina
Written by: 23.10.2021

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้เพิ่ม

พัชรี
พัชรี
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆน่าสนใจมากมาย

นางอัยรีน
นางอัยรีน
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดผลประเมินผล

ปัทมาวดี
ปัทมาวดี
Written by: 23.10.2021

ได้ประสบการณ์