เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอกพล
เอกพล
Written by: 23.10.2021

ธรรมรัตน์
ธรรมรัตน์
Written by: 23.10.2021

นายสิทธิชัย
นายสิทธิชัย
Written by: 23.10.2021

Tanasorn
Tanasorn
Written by: 23.10.2021

ขอบคุณ​ครับ

Neeni Club
Neeni Club
Written by: 23.10.2021

ได้เรียนรู้การนำแอพลิเคชั่นต่างๆไปปรับใช้ในการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย

นายภูวดล
นายภูวดล
Written by: 23.10.2021

ดีมากเลยครับ เข้ากับสถานการณ์การเรียนออนไลน์

Kanjana
Kanjana
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักการใช้แบบประเมินออนไลน์สำหรับนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน app ต่างๆ

นางสาวสุชาดา
นางสาวสุชาดา
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้มาก จะนำไปใช้กับการสอน

Parisa
Parisa
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินนักเรียนแบบใหม่ๆที่น่าใช้ และใช้งานง่าย แต่ในการใช้งานจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของความพร้อมนักเรียนด้วยเช่นกัน

Sakarta
Sakarta
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่เราจะนำมาเลือกใช้ในการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา แลสถานการณ์ของเนื้อหาบทเรียน

จินดา
จินดา
Written by: 23.10.2021

Jidlada
Jidlada
Written by: 23.10.2021

มีประโชน์มากเลยค่ะ

Suneerat
Suneerat
Written by: 23.10.2021

นายทัศพร
นายทัศพร
Written by: 23.10.2021

หลักในการวัดและประเมินผล

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 23.10.2021

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

นางพิมพร
นางพิมพร
Written by: 23.10.2021

สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางนงนุช
นางนงนุช
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ตามสาระและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

มัฆวาน
มัฆวาน
Written by: 23.10.2021

การใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย และปรับทันตามการเปลี่ยนแปลง

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 23.10.2021

ได้แนวทางการประเมินใหม่ๆ ที่นำมาใช้ได้จริง ขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวสุขุมาลย์
นางสาวสุขุมาลย์
Written by: 23.10.2021

ดีมากค่ะได้ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนางานค่ะ