เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

เครื่องมือเพื่อการประเมินแบบออนไลน์

ผ่านไปแล้ว
October 23rd, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ทำความรู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการประเมินผู้เรียนทั้งแบบ Formative และ Summative สำหรับการสอนยุค New Normal เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 23.10.2021

เครื่องมือในการประเมินแบบออนไลน์

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 23.10.2021

การทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน ที่หลากหลายในการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รอการเรียนเจาะลึกในแต่ละแอปพลิเคชั่น

thip
thip
Written by: 23.10.2021

ขอบคุณทีมงานทุกๆ ท่าน และวิทยากร ชอบการอบรมของบ้านปลาดาวมากๆ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอนนักเรียนได้

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 23.10.2021

การใช้โปรแกรมในการช่วยการเรียนการสอน

Thi thi
Thi thi
Written by: 23.10.2021

Good job

ศศธร
ศศธร
Written by: 23.10.2021

เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ที่ใช้ได้จริง

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 23.10.2021

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆในการประเมินออนไลน์

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 23.10.2021

การจัดทำข้อสอบในโปรแกรมต่างๆ

พจณิชา
พจณิชา
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อการประมินแบบออนไลน์หลากหลายเครื่องมือมากขึ้น

อิดรอม
อิดรอม
Written by: 23.10.2021

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือในการประเมิน

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 23.10.2021

ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตามความเหมาะสมของผู้เรียน

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 23.10.2021

นางกันยุมา
นางกันยุมา
Written by: 23.10.2021

ปลาวาฬ
ปลาวาฬ
Written by: 23.10.2021

กิจกรรมมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและในวันนี้ได้รัความรู้ใหม่อีกมากมาย

เยาวมาลย์
เยาวมาลย์
Written by: 23.10.2021

ได้รู้จักรูปแบบการประเมินที่น่าสนใจหลากหลาย

นันทา
นันทา
Written by: 23.10.2021

ได้รับประสบการณ์และวิธีการสอนเพิ่มขึ้นมากค่ะและได้เห็นการใช้แอปต่างๆที่น่าสนใจ จะติดตามรายละเอียดในworkshopต่อไปค่ะ

ปภัสนิษา
ปภัสนิษา
Written by: 23.10.2021

การทำแบบประเมิน

รัตน์
รัตน์
Written by: 23.10.2021

ได้รับความรู้ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล ในหลายๆ แบบ

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 23.10.2021