การเรียนแบบบูรณาการ

การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
27 views 14 วันที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
6 views 14 วันที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
98 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
Starfish Academy
130 views 4 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
92 views 4 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
Starfish Academy
283 views 4 เดือนที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TSQP1 English Subtitle
06:54

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
Starfish Academy
50 views 4 เดือนที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สมุทรสาครโมเดล
07:01

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
170 views 4 เดือนที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
229 views 4 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
2084 views 5 เดือนที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
04:36

สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"

Starfish Academy
Starfish Academy
532 views 6 เดือนที่แล้ว
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
โรงเรียนบ้านหนองยาว
07:22

โรงเรียนบ้านหนองยาว

Starfish Academy
Starfish Academy
403 views 6 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
Learning Box สมุทรสาคร
09:44

Learning Box สมุทรสาคร

Starfish Academy
Starfish Academy
233 views 6 เดือนที่แล้ว
Learning Box สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
Starfish Academy
427 views 6 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
93 views 7 เดือนที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Young Life In Nature
07:22

Young Life In Nature

Starfish Academy
Starfish Academy
78 views 7 เดือนที่แล้ว
Young Life In Nature