การเรียนแบบบูรณาการ

การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
74 views 4 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
18 views 4 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
164 views 5 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
08:41

สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน

Starfish Academy
Starfish Academy
144 views 8 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP1 5 โรงเรียนตัวแทน
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:01

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
137 views 8 เดือนที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
Starfish Academy
317 views 8 เดือนที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
TSQP1 English Subtitle
06:54

TSQP1 English Subtitle

Starfish Academy
Starfish Academy
55 views 8 เดือนที่แล้ว
TSQP1 English Subtitle
สมุทรสาครโมเดล
07:01

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
207 views 8 เดือนที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
326 views 8 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
7912 views 9 เดือนที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
04:36

สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"

Starfish Academy
Starfish Academy
1182 views 10 เดือนที่แล้ว
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
โรงเรียนบ้านหนองยาว
07:22

โรงเรียนบ้านหนองยาว

Starfish Academy
Starfish Academy
484 views 10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว