การเรียนแบบบูรณาการ

การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก
08:41

สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก

Starfish Academy
Starfish Academy
92 views 23 วันที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP 5 โรงเรียนหลัก
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
05:00

สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
40 views 23 วันที่แล้ว
สรุปโครงการ TSQP ทั้ง 2 รุ่น
สรุปผลโครงการ TSQP2
08:51

สรุปผลโครงการ TSQP2

Starfish Academy
Starfish Academy
234 views 23 วันที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP2
สรุปผลโครงการ TSQP1
06:54

สรุปผลโครงการ TSQP1

Starfish Academy
Starfish Academy
33 views 23 วันที่แล้ว
สรุปผลโครงการ TSQP1
สมุทรสาครโมเดล
07:00

สมุทรสาครโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
87 views 24 วันที่แล้ว
สมุทรสาครโมเดล
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
08:39

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

Starfish Academy
Starfish Academy
121 views 1 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
04:25

ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
176 views 2 เดือนที่แล้ว
ครูภาษาไทยกับการสอนแบบ Active Learning
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
04:36

สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"

Starfish Academy
Starfish Academy
60 views 2 เดือนที่แล้ว
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
โรงเรียนบ้านหนองยาว
07:22

โรงเรียนบ้านหนองยาว

Starfish Academy
Starfish Academy
316 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
Learning Box สมุทรสาคร
09:44

Learning Box สมุทรสาคร

Starfish Academy
Starfish Academy
209 views 3 เดือนที่แล้ว
Learning Box สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
Starfish Academy
317 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
Starfish Academy
44 views 3 เดือนที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
83 views 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Young Life In Nature
07:22

Young Life In Nature

Starfish Academy
Starfish Academy
73 views 3 เดือนที่แล้ว
Young Life In Nature
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:46

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"