บทความ

การเรียนแบบบูรณาการ
การเรียนแบบบูรณาการ
การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

154 บทความ for "การเรียนแบบบูรณาการ"

Makerspace เครื่องมือสุดล้ำ! กับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

Makerspace เครื่องมือสุดล้ำ! กับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
28 views • 22.07.24
Makerspace เครื่องมือสุดล้ำ! กับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ถอดบทเรียนแนวทางการจัด Workshop การทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด

ถอดบทเรียนแนวทางการจัด Workshop การทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด

Starfish Academy
Starfish Academy
403 views • 10.07.24
ถอดบทเรียนแนวทางการจัด Workshop การทำแผนบูรณาการ โรงเรียนวัดบางพลัด
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Makerspace

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
344 views • 10.07.24
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Makerspace
7 แนวทางสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียน

7 แนวทางสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
629 views • 03.06.24
7 แนวทางสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียน
การเรียนรู้แบบ STEM คืออะไร? รูปแบบการสอนใหม่ที่คุณครูทุกคนต้องรู้!

การเรียนรู้แบบ STEM คืออะไร? รูปแบบการสอนใหม่ที่คุณครูทุกคนต้องรู้!

Starfish Labz
Starfish Labz
1604 views • 20.05.24
การเรียนรู้แบบ STEM คืออะไร? รูปแบบการสอนใหม่ที่คุณครูทุกคนต้องรู้!
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
387 views • 06.05.24
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)
วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence

Starfish Academy
Starfish Academy
732 views • 06.05.24
วิธีส่งเสริมเด็กให้มีความสุขด้วย Multiple intelligence
3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
5002 views • 12.02.24
3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
634 views • 15.01.24
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข
Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน

Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
1694 views • 08.01.24
Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน
เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

Starfish Labz
Starfish Labz
2608 views • 08.01.24
เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest
646 views • 01.01.24
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
372 views • 25.12.23
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
396 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

FutureEd Fest
FutureEd Fest
272 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋
Maker Fest  “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

FutureEd Fest
FutureEd Fest
389 views • 18.12.23
Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
239 views • 04.12.23
วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์