บทความ

การเรียนแบบบูรณาการ
การเรียนแบบบูรณาการ
การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

147 บทความ for "การเรียนแบบบูรณาการ"

3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
1458 views • 12.02.24
3 วิธีฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข

Starfish Academy
Starfish Academy
395 views • 15.01.24
STAR PARTY ดาราศาสตร์นี้มีแต่ความสุข
Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน

Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Labz
Starfish Labz
1394 views • 08.01.24
Active Learning ทักษะการสอนสำคัญช่วยเสริมทักษะสมรรถนะผู้เรียน
เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร

Starfish Labz
Starfish Labz
1405 views • 08.01.24
เจาะลึก Project based vs. Problem based ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างไร
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest
381 views • 01.01.24
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย Mekerspace
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
244 views • 25.12.23
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
188 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

FutureEd Fest
FutureEd Fest
113 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋
Maker Fest  “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

FutureEd Fest
FutureEd Fest
249 views • 18.12.23
Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
127 views • 04.12.23
วาฟเฟิลทอดมันเห็ดจากเมนูเฉพาะกิจสู่ไอเดียสร้างสรรค์
5 เคล็ดลับใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การเรียนรู้ให้เกิดผลที่สุด

5 เคล็ดลับใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การเรียนรู้ให้เกิดผลที่สุด

Starfish Labz
Starfish Labz
7962 views • 04.12.23
5 เคล็ดลับใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การเรียนรู้ให้เกิดผลที่สุด
นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

FutureEd Fest
FutureEd Fest
420 views • 23.11.23
นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ

FutureEd Fest
FutureEd Fest
190 views • 23.11.23
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนแบบบูรณาการ
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
461 views • 20.11.23
เพลงพื้นบ้านสู่การเรียนรู้หนูๆชอบ
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1852 views • 20.11.23
การพัฒนาโรงเรียนสู่นวัตกรรมด้วย Makerspace