เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
26 views 11 วันที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
06:43

การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
541 views 14 วันที่แล้ว
Happiness Space
03:34

Happiness Space

Starfish Academy
Starfish Academy
40 views 23 วันที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
189 views 1 เดือนที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
83 views 2 เดือนที่แล้ว
Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์
06:05

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

Starfish Academy
Starfish Academy
80 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ
39:43

Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
55 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking
50:06

Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
18 views 2 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
31:22

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
63 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา
53:51

Everyone Can Create - เล่าเรื่องด้วยเสียง สร้างสื่อการสอนให้ไม่ธรรมดา

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
40 views 2 เดือนที่แล้ว
iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง
54:05

iPadOS - สร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์ การช่วยการเข้าถึง

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
47 views 2 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - สร้างสื่อง่าย ๆ ให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนอวตาร
39:28

iPad Apps - สร้างสื่อง่าย ๆ ให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนอวตาร

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
79 views 2 เดือนที่แล้ว
iPadOS - จดโน๊ดอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปร
56:39

iPadOS - จดโน๊ดอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปร

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
72 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - สะท้อนความคิดด้วยการสร้างสเก็ตซ์โน๊ต
46:31

Everyone Can Create - สะท้อนความคิดด้วยการสร้างสเก็ตซ์โน๊ต

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
296 views 2 เดือนที่แล้ว
Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle
55:52

Everyone Can Create - วาดภาพแบบดิจิทัลผ่านการทำศิลปะ Doodle

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
56 views 3 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
131 views 3 เดือนที่แล้ว