เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

ครูที่ปรึกษา
03:51

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
14 views 25 วันที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
เด็กก็คือ...เด็ก?
04:01

เด็กก็คือ...เด็ก?

Starfish Academy
Starfish Academy
79 views 2 เดือนที่แล้ว
เด็กก็คือ...เด็ก?
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:11

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
Starfish Academy
117 views 3 เดือนที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
"ครูแนะแนว"
04:32

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
Starfish Academy
789 views 5 เดือนที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Collaboration Teamwork & Leadership
04:04

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
Starfish Academy
1274 views 9 เดือนที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
711 views 9 เดือนที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
423 views 10 เดือนที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
71 views 10 เดือนที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
53:14

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
97 views 10 เดือนที่แล้ว
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
42:16

iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
108 views 10 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
142 views 10 เดือนที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
Happiness Space
03:34

Happiness Space

Starfish Academy
Starfish Academy
127 views 10 เดือนที่แล้ว
Happiness Space
Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
379 views 11 เดือนที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
336 views 11 เดือนที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน