เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
70 views 2 เดือนที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
30 views 2 เดือนที่แล้ว
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
53:14

iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
43 views 2 เดือนที่แล้ว
iPadOS - ตัดต่อวีดิโออย่างง่ายด้วย iMovie
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
42:16

iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
26 views 2 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoro
Collaboration Teamwork & Leadership
04:04

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
Starfish Academy
1044 views 2 เดือนที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
624 views 2 เดือนที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
03:10

ครูฝึกสอน THE LAST MISSION

Starfish Academy
Starfish Academy
75 views 2 เดือนที่แล้ว
ครูฝึกสอน THE LAST MISSION
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
06:43

การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
559 views 3 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
Happiness Space
03:34

Happiness Space

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 3 เดือนที่แล้ว
Happiness Space
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
285 views 3 เดือนที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
Design Thinking กับวิชา IS
06:38

Design Thinking กับวิชา IS

Starfish Academy
Starfish Academy
132 views 4 เดือนที่แล้ว
Design Thinking กับวิชา IS
Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์
06:05

Active Learning In Science ความแอคทีฟกับวิชาวิทยาศาสตร์

Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ
39:43

Everyone Can Create - การสร้าง Podcast ด้วยสตูดิโอบน iPad ของคุณ

Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking
50:06

Everyone Can Code - ชีวิต 1 วันกับโค้ดดิ้งรอบตัวด้วย Design Thinking

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
31:22

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
79 views 5 เดือนที่แล้ว
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages