เครื่องมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ก่อนที่จะนำเครื่องมือแต่ละอย่างไปใช้ ควรศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
60 views 2 เดือนที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
28 views 2 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
94 views 4 เดือนที่แล้ว
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
ครูที่ปรึกษา
03:51

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
63 views 4 เดือนที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
เด็กก็คือ...เด็ก?
04:01

เด็กก็คือ...เด็ก?

Starfish Academy
Starfish Academy
101 views 6 เดือนที่แล้ว
เด็กก็คือ...เด็ก?
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:11

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
Starfish Academy
133 views 6 เดือนที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
"ครูแนะแนว"
04:32

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
Starfish Academy
1143 views 8 เดือนที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
Collaboration Teamwork & Leadership
04:04

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
Starfish Academy
1361 views 1 ปีที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
773 views 1 ปีที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
47:45

iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
1327 views 1 ปีที่แล้ว
iPadOS - เพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad
iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers
50:06

iPadOS - บันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมด้วย Numbers

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote