เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

372 views • 1 เดือนที่แล้ว

Starfish Talk แบ่งปันไอเดีย สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA ในหัวข้อ “เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA ” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 - 20.00 น.โดยมีแขกรับเชิญมาร่วมแบ่งปันความรู้ ได้แก่ 

 1. คุณครูณัฐณิชา กาญจนสินธุ์ CEFR ระดับ C1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.กาญจนบุรี
 2. คุณครูปฏิภาณ จินาวงค์ CEFR ระดับ C1 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

โดยมี คุณครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ 

ในบทความนี้ถอดองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทาง และแรงบันดาลใจในการพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กว่าจะถึง C1 เป็นอย่างไรบ้าง เทคนิคในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้ผลคืออะไร 

 • วางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อการขึ้นสู่วิทยาฐานะแบบ Fast track เพื่อลดระยะเวลา โดยตั้งเป้าหมายที่มีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก และตั้งคำถามสำคัญคือ Do you want to do this? Yes, I want to do this. 
 • ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษวันละเล็กและน้อย
 • วางแผนการสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ โดยเลือกวิธีการสอบที่เหมาะสมกับตัวเอง 
 • ศึกษาเกณฑ์จากครุสภา เช่น เกณฑ์ของ C1 จะต้องได้คะแนนรวม 945 จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน writing and speaking ต้องได้ 180/200 

หน่วยสอบ หรือสถาบันสอบ

 • CU TEP
 • TU GET
 • TOEFL
 • IELTS 
 • TOEIC 
 • สถาบันภาษาต่างๆ เช่น HCEMC โดยการใช้ข้อสอบ Edusync แต่สามารถผิดได้จำนวนน้อยข้อ 

องค์ประกอบและความแตกต่างของการสอบชนิดต่างๆ 

การสอบ TOEIC : แบ่งเป็น ฟัง พูด อ่าน เขียน และจะเป็น Speed Test จำนวนข้อเยอะ แต่ต้องใช้เวลาทำน้อย ยกตัวอย่างเช่น 

PART Listening (ฟัง) = 100 ข้อ มีทั้งหมด 4 ส่วน เช่น รูปภาพและออดิโอ / Question and Response ต้องจับประเด็นคำถามว่าอะไร WH-Question และตีความดีๆ และเลือกข้อที่ตอบโต้กับคำถามนี้ให้ได้มากที่สุด / Conversation บทสนทนา 11 บทสนทนา แต่ละบทสนทนาจะมีข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ / Incomplete sentece เพื่อตรวจสอบ Grammar 

Part Reading (อ่าน) =  ใช้เวลาทำ 75 นาที 100 ข้อ ได้แก่ พาร์ท Comprehension ความเชื่อมโยงของประโยค 

Part Speaking (พูด) = แบ่งเป็น 11 ข้อย่อย และจะให้เราอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง เน้นที่ Intonation (การออกเสียง) และ Stress (การเน้นเสียงพยัญชนะ) และ Describe a picture ให้บรรยายพูดให้ได้มากที่สุด เน้นที่ Grammer และความสอดคล้อง / Response to question การตอบคำถาม เน้นที่การตอบให้ตรงคำถาม แต่ถ้าเวลายังไม่หมด ก็ให้ตอบเพิ่มเติม / Response to question using information provided ตอบคำถามโดยการใช้ข้อมูลที่เขามีให้ / Express and Opinion แสดงความคิดเห็น 

การสอบ IELTS : ข้อดีของการสอบ IELTS 

 1. การแสดงให้เห็นว่า Part ไหนที่เราได้คะแนนไม่เยอะ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อขอสอบในพาร์ทนั้นใหม่ 
 2. สามารถผิดได้ในแต่ละพาร์ทไม่เกิน 10 ข้อโดยที่ระดับคะแนนไม่ลด 
 3. เราสอบ Speaking กับเจ้าของภาษา จะทำให้เราสามารถถ่ายทอดความคิดออกไปได้ดีกว่า 

เทคนิคการในสอบ

Part Writing : ต้องฝึกเรื่องการเขียนเรียงความ (Essay) / ตรวจสอบ Grammar / มีการใช้สถานการณ์เพื่อให้แสดงความคิดเห็น 

 • ต้องฟังให้เยอะ และท่องคำศัพท์ให้ได้เยอะ 
 • มีสมุดจดศัพท์ในแต่ละ Level โดยนำคำศัพท์มาจากข้อสอบเก่าทั้งหมด เช่น สมุดคำศัพท์ของ C1 มีทั้งคำศัพท์ + Part of Speech + ความหมาย + ตัวอย่างของประโยค
 • ค้นหาคำศัพท์ในเว็บไซต์เลย และจดจำ โดยการเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน และนำไปใช้ 
 • เริ่มพูดตาม Youtube บ่อยๆ / และฝึกเรื่องของการออกเสียง เลียนแบบเจ้าของภาษา
 • พยายามหาสถานการณ์ที่ได้ใช้คำศัพท์นี้ เช่น ตื่นมาหน้ากระจกและพูดเลย 
 • เริ่มฝึกจากสิ่งที่เราชอบ เช่น การดูหนัง และฟังหลายๆ รอบ 

เคล็ดลับในการเตรียมตัว

 1. ตั้งคำถามกับตนเองว่าการพัฒนาเพื่อทำไม 1. นำไปใช้ 2.นำไปสอบ มันจะมีเทคนิคการใช้ที่ไม่เหมือนกัน 
 2. เลือกสถานที่สอบที่เหมาะสมกับคุณครู
 3. ฝึกการฟังโดยการใกล้ หรือไกลจากลำโพง 

ส่งต่อกำลังใจให้คุณครูที่อยากลดระยะเวลา 

 • ขอเป็นกำลังใจ และอยากให้เชื่อว่าทุกอย่างใช้เวลา เหมือนการหยอดกระปุกและสะสมไปเรื่อยๆ วันนี้ทำได้ทีละนิด เราก็ต้องให้กำลังใจตัวเอง จงเชื่อว่ามันจะส่งผลที่ดีต่อไปในอนาคต 
 • อยากเป็นกำลังใจ และมีเหตุผลมากมายที่มาฉุดรั้งเราไม่ให้พัฒนา แต่อยากให้คุณครู หายใจเข้าลึกๆ Take a deep breath นึกถึงความก้าวหน้าของตัวเอง และถ้าฝึกภาษา 1 เดือน สามารถเป็นไปได้ วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 1 skill และขอให้มี 3 ใจ คือ เปิดใจ ตั้งใจ มั่นใจ ภูมิใจ 


วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน
01:07:03
Starfish Academy

เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน

Starfish Academy
229 views • 9 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1255 views • 7 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

155 views • 2 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
415 views • 7 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5368 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1582 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์