บทความ

เครืองมือครู
เครืองมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

269 บทความ for "เครืองมือครู"

5 Ideas ใช้ประโยชน์จากชุมชนออนไลน์ในการสอน

5 Ideas ใช้ประโยชน์จากชุมชนออนไลน์ในการสอน

Starfish Labz
Starfish Labz
31 views • 22.07.24
5 Ideas ใช้ประโยชน์จากชุมชนออนไลน์ในการสอน
การนำ Starfish class ไปประยุกต์ใช้กับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA )

การนำ Starfish class ไปประยุกต์ใช้กับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA )

Starfish Labz
Starfish Labz
810 views • 22.07.24
การนำ Starfish class ไปประยุกต์ใช้กับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA )
5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองจาก 5 คุณครูผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองจาก 5 คุณครูผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

Starfish Labz
Starfish Labz
796 views • 15.07.24
5 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองจาก 5 คุณครูผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ
Upskill สู่การเป็น Facilitator ด้วย “เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน”

Upskill สู่การเป็น Facilitator ด้วย “เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน”

Starfish Labz
Starfish Labz
521 views • 24.06.24
Upskill สู่การเป็น Facilitator ด้วย “เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน”
พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ

Starfish Labz
Starfish Labz
305 views • 24.06.24
พูดคุยกับ 5 คุณครูคนเก่ง ผู้พัฒนาตนเองสู่ความเชี่ยวชาญ
จัดการสอนแบบใหม่ด้วยเทคนิค 'การเรียนรู้แบบค้นพบ' ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสนุก ยิ่งอยากพัฒนา

จัดการสอนแบบใหม่ด้วยเทคนิค 'การเรียนรู้แบบค้นพบ' ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสนุก ยิ่งอยากพัฒนา

Starfish Labz
Starfish Labz
845 views • 17.06.24
จัดการสอนแบบใหม่ด้วยเทคนิค 'การเรียนรู้แบบค้นพบ' ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งสนุก ยิ่งอยากพัฒนา
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
267 views • 10.06.24
การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA
Starfish Labz แจก 5 เว็บไซต์เพื่อการวิจัยทางการศึกษาสำหรับคุณครู รู้แบบนี้ วิจัยดีไปนานแล้ว

Starfish Labz แจก 5 เว็บไซต์เพื่อการวิจัยทางการศึกษาสำหรับคุณครู รู้แบบนี้ วิจัยดีไปนานแล้ว

Starfish Labz
Starfish Labz
1439 views • 17.06.24
Starfish Labz แจก 5 เว็บไซต์เพื่อการวิจัยทางการศึกษาสำหรับคุณครู รู้แบบนี้ วิจัยดีไปนานแล้ว
จุดประสงค์การเรียนรู้ส่งผลอย่างไรกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนา concept ทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้ส่งผลอย่างไรกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนา concept ทางคณิตศาสตร์

Starfish Labz
Starfish Labz
1075 views • 10.06.24
จุดประสงค์การเรียนรู้ส่งผลอย่างไรกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนา concept ทางคณิตศาสตร์
จุดประเด็นท้าทายโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "English Cuppa"

จุดประเด็นท้าทายโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "English Cuppa"

Starfish Academy
Starfish Academy
826 views • 05.06.24
จุดประเด็นท้าทายโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "English Cuppa"
4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง

4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง

Starfish Labz
Starfish Labz
570 views • 03.06.24
4 วิธีช่วยให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง
เคล็ดไม่ลับ ครองใจผู้เรียนด้วยเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้

เคล็ดไม่ลับ ครองใจผู้เรียนด้วยเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้

Starfish Labz
Starfish Labz
553 views • 20.05.24
เคล็ดไม่ลับ ครองใจผู้เรียนด้วยเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้
กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)

กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)

Starfish Academy
Starfish Academy
699 views • 13.05.24
กลยุทธ์การใช้ Padlet "ขั้นสูง" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Update AI and New Feature (2024)
ทำความเข้าใจห้องเรียนกลับด้านแบบเจาะลึก คืออะไร? ใช้อย่างไร? มีประโยชน์จริงไหม? กับ Starfish Labz

ทำความเข้าใจห้องเรียนกลับด้านแบบเจาะลึก คืออะไร? ใช้อย่างไร? มีประโยชน์จริงไหม? กับ Starfish Labz

Starfish Labz
Starfish Labz
375 views • 20.05.24
ทำความเข้าใจห้องเรียนกลับด้านแบบเจาะลึก คืออะไร? ใช้อย่างไร? มีประโยชน์จริงไหม? กับ Starfish Labz
ไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องเข้าใจ เปิดภาคเรียนใหม่ มาเป็นครูคนโปรดของนักเรียนกันเถอะ

ไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องเข้าใจ เปิดภาคเรียนใหม่ มาเป็นครูคนโปรดของนักเรียนกันเถอะ

Starfish Labz
Starfish Labz
857 views • 20.05.24
ไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องเข้าใจ เปิดภาคเรียนใหม่ มาเป็นครูคนโปรดของนักเรียนกันเถอะ
เที่ยวอย่างไรให้ได้ไอเดียการสอน

เที่ยวอย่างไรให้ได้ไอเดียการสอน

Starfish Labz
Starfish Labz
411 views • 13.05.24
เที่ยวอย่างไรให้ได้ไอเดียการสอน
ภาษาอังกฤษห้องเรียนไร้ผนัง (Wall-Free English Class)

ภาษาอังกฤษห้องเรียนไร้ผนัง (Wall-Free English Class)

Starfish Academy
Starfish Academy
424 views • 22.04.24
ภาษาอังกฤษห้องเรียนไร้ผนัง (Wall-Free English Class)
แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน

แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
691 views • 22.04.24
แกะสูตรบอร์ดเกม ออกแบบอย่างไร ให้มัดใจผู้เรียน
การเรียนรู้แบบร่วมมือคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณครูและเด็กๆ

การเรียนรู้แบบร่วมมือคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณครูและเด็กๆ

Starfish Labz
Starfish Labz
2286 views • 29.04.24
การเรียนรู้แบบร่วมมือคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณครูและเด็กๆ