บทความ

เครืองมือครู
เครืองมือครู
เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

248 บทความ for "เครืองมือครู"

7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

Starfish Labz
Starfish Labz
193 views • 26.02.24
7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่
สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก

Starfish Academy
Starfish Academy
702 views • 05.02.24
สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก
พลังของคำชม ชมอย่างไรให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม

พลังของคำชม ชมอย่างไรให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม

Starfish Labz
Starfish Labz
895 views • 29.01.24
พลังของคำชม ชมอย่างไรให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
KRU สอน COOL   การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

KRU สอน COOL การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)

Starfish Academy
Starfish Academy
765 views • 22.01.24
KRU สอน COOL การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ “ครู”เป็นสื่อการเรียนรู้ (ครูครีเอทีฟ)
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
735 views • 15.01.24
เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรม “นิทาน” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
5 ทริคเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย

5 ทริคเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย

Starfish Labz
Starfish Labz
4591 views • 08.01.24
5 ทริคเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA

Starfish Academy
Starfish Academy
1183 views • 11.12.23
การออกแบบสื่อและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2469 views • 04.12.23
การออกแบบ(การวัดและประเมินผล)เพื่อพัฒนาผู้เรียน
สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ไม่ยากอย่างที่คิด

สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ไม่ยากอย่างที่คิด

FutureEd Fest
FutureEd Fest
521 views • 23.11.23
สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ไม่ยากอย่างที่คิด
เคล็ดไม่ลับ 3 ผ่านกับการประเมินเกณฑ์ PA

เคล็ดไม่ลับ 3 ผ่านกับการประเมินเกณฑ์ PA

FutureEd Fest
FutureEd Fest
947 views • 23.11.23
เคล็ดไม่ลับ 3 ผ่านกับการประเมินเกณฑ์ PA
การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่าย

การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่าย

FutureEd Fest
FutureEd Fest
550 views • 23.11.23
การผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่าย
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
209 views • 23.11.23
การนำ Makerspace ไปใช้ในการสอนรายวิชา
MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
240 views • 23.11.23
MuS WaG นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!

Starfish Academy
Starfish Academy
9247 views • 27.11.23
5 เคล็ดลับอัปเกรดการสอนแบบปฏิบัติของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม!
สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

Starfish Academy
Starfish Academy
1385 views • 06.11.23
สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เทคนิคการสอน กระตุ้นการคิดของผู้เรียนด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”

Starfish Academy
Starfish Academy
1027 views • 30.10.23
“ปรับวิธิสอนอย่างไรให้ครูมีเวลา(สังเกตพฤติกรรม)ของผู้เรียน”
การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
Starfish Academy
5614 views • 09.10.23
การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก :  สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1057 views • 02.10.23
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1857 views • 25.09.23
10 เทคนิคการให้คะแนนอย่างมีประสิทธิภาพที่ครูต้องรู้