บทความ

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการบริหารงานสถานศึกษา

41 บทความ for "การบริหารสถานศึกษายุคใหม่"

8 Checklists วิธีการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Based Learning)

8 Checklists วิธีการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Based Learning)

Starfish Labz
Starfish Labz
332 views • 06.05.24
8 Checklists วิธีการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Based Learning)
7 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน

7 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1232 views • 01.04.24
7 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน
6 แนวทางการบริหารโรงเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

6 แนวทางการบริหารโรงเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายกุศล มีปัญญา
นายกุศล มีปัญญา
7566 views • 16.02.24
6 แนวทางการบริหารโรงเรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
5 วิธีพาโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนสู่ความสำเร็จ

5 วิธีพาโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนสู่ความสำเร็จ

Starfish Labz
Starfish Labz
10719 views • 15.01.24
5 วิธีพาโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนสู่ความสำเร็จ
9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy
1224 views • 20.11.23
9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
883 views • 30.10.23
4 วิธี เริ่มต้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโรงเรียน
เรียนดีมีความสุข  การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

เรียนดีมีความสุข การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”

Starfish Academy
Starfish Academy
18496 views • 19.09.23
เรียนดีมีความสุข การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”
ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace

ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1336 views • 28.08.23
ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace
แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?

แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?

Starfish Academy
Starfish Academy
1639 views • 28.08.23
แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?
ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
25031 views • 17.07.23
ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต
โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
927 views • 15.12.22
โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา