7 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz 1107 views • 29 วันที่แล้ว
7 วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในโรงเรียน

การสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 หากเราสามารถสื่อสารกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานให้เห็นเป้าหมายและภาพเดียวกันได้แล้ว จะช่วยให้การดำเนินงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วันนี้ Starfish Labz นำ 7 เทคนิค เพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นมาแนะนำค่ะ

 1. เลือกช่องทางการสื่อสาร กับประเด็นที่อยากสื่อสารอย่างเหมาะสม 

การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสื่อสารแบบต่อหน้า การสื่อสารผ่านอีเมล หรือการสื่อสารผ่านเครื่องมือต่างๆ และหลายๆ ครั้งที่เราเลือกช่องทางการสื่อสารผิดช่องทาง และส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน เช่น การสื่อสารเรื่องสำคัญ หรือด่วนผ่านช่องทาง Line หรือ อีเมล แน่นอนว่าเวลาที่ทำงาน คนมักจะไม่เปิดอ่าน Line หรืออีเมล ดังนั้น หากมีเรื่องเร่งด่วน สิ่งที่ควรทำคือ การโทรหากันในทันที 

2. สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน 

ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารเปรียบเสมือนวลีที่ว่า “ไข่ หรือไก่ สิ่งไหนเกิดก่อนกัน” เพราะทั้งการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธ์ต่างผลต่อกันและกันอย่างแยกไม่ได้ หากเริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมก่อน ผลลัพธ์ที่ได้คือ เราจะไม่มีอคติต่อกัน และจะช่วยให้การสื่อสารต่อกันดีขึ้น

3. เลือกใช้วิธีการคุยกันต่อหน้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

บางครั้งเรื่องที่สำคัญ อาจไม่ได้ถูกสื่อสารผ่านคำพูดเสมอไป ดังนั้นการพูดคุยแบบเจอหน้ากันจะช่วยให้เราเห็นทั้งสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อใจและความไว้ใจให้แก่กันและกันได้อีกด้วย 

4. ระมัดระวังการใช้น้ำเสียงและท่าทาง 

บางครั้งน้ำเสียงและท่าทางของเราอาจจะไปปิดกั้นการสื่อสารของคู่สนทนาได้ เช่น ถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องขอคำปรึกษา แล้วเราแสดงสีหน้าและท่าทางเหมือนไม่อยากรับฟัง ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้พูดออกไป แต่ลูกน้องสามารถรู้สึกถึงความไม่พอใจนั้นได้ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกน้อง

5. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง 

การรับฟัง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการสื่อสาร ซึ่งการรับฟังมี 2 ประเภท คือ การรับฟังเพื่อตอบกลับและการรับฟังเพื่อเข้าใจ เมื่อเรารับฟังเพื่อที่จะตอบกลับ เราจะนึกถึงแค่ว่าเราจะต้องการพูดอะไรมากกว่าฟังว่าผู้อื่นกำลังพูดอะไร การรับฟังลักษณะนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในประเด็นที่สำคัญ แต่หากว่าเราตั้งใจที่จะรับฟังเพื่อความเข้าใจโดยที่ไม่คิดรีบที่จะตอบกลับ เราจะเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะบอกมากยิ่งขึ้น

6. ให้ความสำคัญกับ “ความจริง” มากกว่าเรื่องเล่า 

การสื่อสาร “ความจริง” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าเราเป็นผู้นำที่สื่อสารแต่เรื่องเล่าซึ่งหมายถึงอาจเป็นเรื่องราวที่ถูกตีความจากผู้อื่นและตัวเราแล้ว อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือได้ ทำให้ผู้นำเกิด “อคติ” ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรใส่ใจกับความจริง หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าฟังเรื่องเล่าเท่านั้น 

7. สื่อสารให้ถูกคน 

บ่อยครั้งที่การดำเนินงานมักไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้เพราะเราเลือกสื่อสารผิดคนหรือเลือกสื่อสารกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนี้ ซึ่งทำให้สารไปไม่ถึงกับคนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆ ได้ และทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าปกติทั้ง 7 วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่ผู้บริหารหรือคุณครูสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในการดำเนินงานที่โรงเรียนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา หากเกิดความผิดพลาดไปบ้างก็ขอให้ทุกท่านให้อภัยซึ่งกันและกันและเริ่มปรับวิธีการกันใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรหรือโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 

แปลและเรียบเรียง

12 tips for effective communication in the workplace

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1629 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49790 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
987 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต