Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ครม.อนุมัติจ้างเหมานักการภารโรง

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

3 เดือนที่แล้ว

นายกฯ เผย ครม. อนุมัติจ้างเหมานักการภารโรง แทนการยกเลิกครูเวร มอบหมายให้ ศธ.นำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลความปลอดภัย
​นายกฯ เผย ครม. อนุมัติจ้างเหมานักการภารโรง แทนการยกเลิกครูเวร มอบหมายให้ ศธ.นำเทคโนโลยีมาช่วยดูแลความปลอดภัย

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 11.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติ อนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง และเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เฉพาะปี พ.ศ. 2568 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณในการจ้างภารโรงอย่างคุ้มค่า โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด มาช่วยดูแลความปลอดภัยแทนการเพิ่มกำลังคน ซึ่งสืบเนื่องจากการยกเลิกเวรครู เมื่อช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา

ที่มา www.thaigov.go.th/news/contents/details/80871

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

121 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง