Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ศธ.เตรียมเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน ‘พิธีไหว้ครู’ เป็นมรดกโลก

Starfish
Starfish

1 เดือนที่แล้ว

เสมา 1 เตรียมเสนอ UNESCO ขึ้นทะเบียน ‘พิธีไหว้ครู’ เป็นมรดกโลก พร้อมคาดการณ์อันดับผลสอบ PISA 2025 ต้องดีขึ้น
ศธ.เตรียมเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน ‘พิธีไหว้ครู’ เป็นมรดกโลก

รมว.ศธ. กล่าวว่า พิธีไหว้ครูที่จะมีการเตรียมเสนอ UNESCO เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะวางแผนขับเคลื่อนใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เพื่อตอบกระแสสังคมให้ทั่วโลกยอมรับ การสักการะตอบแทนคุณครูเพื่อให้รู้สึกถึงพระคุณและความตั้งใจในการเรียน “การเป็นครู นักเรียน เป็นกันแล้วต้องเป็นชั่วชีวิตไม่มีวันเลิก”

moe360.blog/2024/03/13/moe-130367/

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

100 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง