Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ยกระดับการสอบ O-NET

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ศธ360TV (25 พ.ค. 67) กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมยกระดับคะแนน PISA และพิจารณาความจำเป็นการสอบ O-net

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมยกระดับคะแนน PISA ว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานเน้นย้ำเรื่องการสมัครทดสอบ หากไม่ผ่าน จะมาดูปัญหาเฉพาะราย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ส่วนเรื่องการสอบ o-net ยังยืนยันว่า ไม่เป็นการบังคับ ให้การสอบเป็นไปโดยสมัครใจเช่นเดิม เพียงแต่จะเอาผลสอบ o-net ให้มาปรากฏอยู่ในระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อเป็นข้อมูล

เราจะเอาผลที่เด็กๆ สมัครทดสอบให้ไปปรากฎอยู่ในใบระเบียน ในการดำเนินการ จะได้เป็นข้อมูลของเด็กนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของสถานศึกษาที่จะรับสมัคร เป็นเกณฑ์ เด็กคนไหนที่ไม่สมัครใจสอบ ก็จะระบุว่า ไม่สมัครใจ

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ สพฐ. เป็นเจ้าภาพในการพิจารณาว่าการสอบ o-net มีความจำเป็นต้องบังคับใช้หรือไม่ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินแนวทางอย่างไร แล้วนำเสนอสภาการศึกษาเพื่อขยายผลต่อไป

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ผลการสอบ PISA หรือ o-net เป็นการสะท้อนที่ทำให้เห็นมาตรฐานทั้งประเทศว่า มีการดำเนินการอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือ ต้องการให้นักเรียนทุกคนได้รับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

โดยการยกระดับคะแนน PISA เริ่มจากกระบวนการคิดที่พัฒนาจากการอ่าน จากนั้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดออกมา ดังนั้นในระดับประถมศึกษาต้องฝึกให้เด็กรู้จักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และดำเนินการต่อเนื่อง

จากนั้นพอถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้น ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เด็กได้คุ้นชิน มีการพัฒนาความคิด นำกระบวนการ Active Learning เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอยู่ในแผนระยะสั้นของการเตรียมแผนสอบ PISA ส่วนแผนระยะยาวคือเมื่อถึงชั้น ม.4- ม.6 จะเป็นกระบวนการของ o-net ต่อไป

ส่วนการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนน PISA ที่ สพฐ. ดำเนินการไปแล้ว คือ การพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงและแกนนำระดับเขตพื้นที่ ขณะนี้มีแกนนำ 1,400 คน จาก 245 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะขยายผลสู่โรงเรียนเป้าหมาย 9,214 แห่ง ครู 3 โดเมน 27,397 คน โดยจะต้องดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใน 31 พฤษภาคมนี้

จากนั้น โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต้องนำชุดการพัฒนาฯ ไปสู่ชั้นเรียนถึงตัวนักเรียนให้ครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนจากผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

จนถึงเดือนกันยายนนี้ ทั้ง 245 เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรายงานผลการพัฒนาภาคเรียนที่ 1/2567 เป็นระยะที่ 1 และจะดำเนินการต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย คือนักเรียน 557,382 คน ผ่านการสอบด้วย Computer Based อย่างน้อย 2 ครั้งต่อคน ในเดือนมีนาคม 2568

ch3plus.com/news/category/401311

รับชมผ่านยูทูบ : youtu.be/7NFMPUC9fzE

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

148 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง