Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

ยกเว้นไม่ใช่ยกเลิก

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

“ยกเว้น ไม่ใช่ ยกเลิก”

โฆษก ศธ. ‘สิริพงศ์’ แจงชัด ประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน ตั้งใจลดความเดือดร้อนของผู้ปกครองอย่างแท้จริง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน วอนโซเชียลสื่อสารตรงประเด็น อย่าสร้างกระแสข่าว
สพฐ.กำชับโรงเรียน ผ่อนปรนเครื่องแบบนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความเหมาะสม
.
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แล้ว ซึ่ง สพฐ. ได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) สร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าจัดการศึกษา (รายหัว) รวมถึงค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ให้นักเรียนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
.
"ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนังสือ เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงได้กำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเรื่องแนวทางการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกายของนักเรียน ว่า มิใช่การยกเลิกการแต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 แต่เป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพิจารณา ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งกาย ให้แก่นักเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นสำคัญ ซึ่ง สพฐ. จะนำผลการดำเนินการรายงานให้ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

86 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง