Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้

 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ตามหลักเกณฑ์ ว.16 และว.17 โดยตั้งเป้าจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือน พ.ค.นี้
ซึ่งในการประชุม อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.ในการปรับแก้ไของค์ประกอบการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ส่วนที่ 1 ประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. โดยขอแก้ไขจากเดิม “ภูมิลำเนา” แก้ไขเป็น “ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่สอน” เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ กรณีพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีสัญญาว่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอีกหน้าที่หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วย ซึ่งคาดว่า ก.ค.ศ.จะมีมติอนุมัติตาม สอศ.เสนอ ภายใน เม.ย.นี้ จึงขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี อย่างไรก็ตามการจัดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของ สอศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระงานพัฒนาที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษา.
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เฟซบุ๊กแฟนเพจ At HeaR วันที่ 12 เมษายน 2567

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

212 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง