Show & Share ชุมชนออนไลน์

กลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน: สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมกลุ่มแชร์ผลงานครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์การสอนที่สร้างสรรค์ มีสังคมที่กระตุ้นการเรียนรู้และสนับสนุนทีมงานทางการศึกษาของคุณไปพร้อมๆ กัน!

แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไตรมาส 4

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ชัดเจน! "เศรษฐา" แถลงแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ใช้เงิบงบปี 2567-68 หลังปรับกรอบอีก 152,700 ล้านบาทเป็น 3.752 ล้านล้านบาทหนุนโครงการ ประชาชน 50 ล้านคนได้ใช้เงินไตรมาส 4

วันนี้ (10 เม.ย.2567) เมื่อเวลา 11.30 น.นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 3/2567 โดยแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับแหล่งเงิน ซึ่งจะมีการแถลงความชัดเจนด้วยตัวเอง

นายเศรษฐา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า พร้อมและยืนยันว่าไม่มี เซอร์ไพรส์ เนื่องจากบอกมานานแล้วว่าจะมีการแถลงวันนี้

ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นถ้วนจากทุกภาคส่วน

จากนั้นนายเศรษฐา แถลงว่า นโยบายเรือธงจะยกระดับเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะใส่เงิน 500,000 ล้านบาท ในระบบเศรษฐกิจ ลงไปถึงฐานรากครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน ให้ได้ใช้เงินในไตรมาส 4 เพื่อใช้จับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่กำหนด ส่งผลเศรษฐกิจให้เติบโตร้อยละ 1.2-1.6 ยืนยันจะทำตามรัฐธรรมนูญ และกระบวนการตามกฎหมายระเบียบและตรวจสอบได้

รัฐบาลได้ฝ่าฟันอุปสรรค และตั้งใจดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
เป็น 3.752 ล้านล้านบาท

ส่วนที่ 2 เงินอีก 172,300 ล้านบาท จะใช้มาตรา 28 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์ (ธกส.) ดูแลกลุ่มเกษตรกร 17 ล้านคน และส่วนที่ 3 เงินปีงบ 2567 บริหารเงินงบ 175,000 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณกลางก็อาจนำมาใช้ถ้าเงินไม่พอ

ถ้านำ 3 ส่วนมารวมกันจะเพียงพอกับ 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

ที่มา www.thaipbs.or.th/news/content/338921

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

146 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง