วิทยฐานะน่ารู้ ชุมชนออนไลน์

วิทยฐานะน่ารู้: แหล่งข้อมูลคุณค่าในการเรียนรู้

เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะ และเคล็ดลับที่คุณควรรู้ อ่านบทความน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยฐานะและพัฒนาตนเองได้เลยวันนี้!

เทคนิคสร้างความสุขให้ผู้เรียน

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ

1 เดือนที่แล้ว

ขอเทคนิคสร้างความสุขให้ผู้เรียน

2 ชอบ

3 ตอบกลับ

60 ดู

อารยา
อารยา

1 เดือนที่แล้ว

เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง เลือกในสิ่งที่ชอบ

0 ชอบ

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

ครูต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร บรรยากาศที่ดี และการพัฒนาตัวเอง
อ่านเพิ่มเติมบทความที่นี่
bit.ly/413vCJp

0 ชอบ

San Junior
San Junior

1 เดือนที่แล้ว

ใช้หลัก 5 ข้อคือ
1. เปิดกว้างความคิด ไม่ตัดสิน
2. ไม่เปรียบเทียบ ยอมรับความแตกต่าง
3. ไม่บังคับแต่ร่วมกันหาทางออก
4. เคารพกัน อย่างเท่าเทียม
5. ไม่ลงโทษ พร่ำเพรื่อ และการลงโทษต้องไม่ใช่การใช้กำลัง

สามารถนำไปใช้ได้กับคุณครู-นักเรียน, คุณพ่อคุณแม่-ลูกๆเด็กๆ ได้

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง