วิทยฐานะน่ารู้ ชุมชนออนไลน์

วิทยฐานะน่ารู้: แหล่งข้อมูลคุณค่าในการเรียนรู้

เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะ และเคล็ดลับที่คุณควรรู้ อ่านบทความน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยฐานะและพัฒนาตนเองได้เลยวันนี้!

กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

4 เดือนที่แล้ว

สรุปประเด็น: วPA สร้างความแตกต่างให้การเรียนการสอน ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน:
นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ภาคภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรม
นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนได้จริง
นักเรียนพึ่งพาตนเอง ทำงานอย่างมีความสุข และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
การนำ PA ลงสู่โรงเรียน:
ปัญหา: ครูไม่เข้าใจ PA
แนวทาง:
ค่อยๆ ให้ข้อมูลทีละนิด เน้นเจตนารมณ์
ตั้งเป้าหมายที่ตัวผู้เรียน
ตีความเป้าหมายให้ตรงกัน
หาแนวทางการทำงานร่วมกัน
เทคนิคการเป็นผู้นำที่เอาชนะใจคุณครู:
กลไกของวPA:
เข้าห้องเรียน 5 ชั่วโมง
จับถูกมากกว่าจับผิด
เปลี่ยนจากคนสั่งเป็นคนช่วยเหลือ (Coach)
สร้างบรรยากาศที่ดี:
นั่งคุยกับครูเรื่องเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ใช้ PLC ในการรับฟังมากกว่าการสั่งการ
เข้าไปในห้องเรียนเพื่อชื่นชมและให้คำแนะนำ
สร้างวงการเรียนรู้
เข้าใจรูปแบบการประเมิน:
Appraisal: ประเมินเพื่อพัฒนา
Evaluation: ประเมินแบบผ่าน/ตก
Assessment: ประเมินเพื่อพัฒนา
สรุป:
วPA ช่วยให้ครูมีทิศทางในการสอน ส่งผลดีต่อผู้เรียน
ผู้อำนวยการต้องสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และสร้างบรรยากาศที่ดีให้ครู
ครูต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร บรรยากาศที่ดี และการพัฒนาตัวเอง
อ่านเพิ่มเติมบทความที่นี่
bit.ly/413vCJp

5 ชอบ

6 ตอบกลับ

216 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

4 เดือนที่แล้ว

ดีมากครับ ขอบคุณครับ

0 ชอบ

Kraten
Kraten

4 เดือนที่แล้ว

ดีมากๆค่ะ

0 ชอบ

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ
Top Post
Top Post

4 เดือนที่แล้ว

ครูสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนที่หลากหลาย ช่วยสร้างความรู้และเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

0 ชอบ

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์

4 เดือนที่แล้ว

เยี่ยมเลยค่ะ

0 ชอบ

L
L

4 เดือนที่แล้ว

เป็นประโยชน์มากค่ะ

0 ชอบ

Starfish
Starfish
Top Fan
Top Fan

4 เดือนที่แล้ว

ช่วยให้ครูมีทิศทางในการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง