Future School Leader ชุมชนออนไลน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทเรียน Mentorship in Schools

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

20 วันที่แล้ว

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ท่านเคยได้รับจากพี่เลี้ยงคืออะไร และส่งผลต่อการสอนของท่านอย่างไร

1 ชอบ

5 ตอบกลับ

160 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์

18 วันที่แล้ว

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ท่านเคยได้รับจากพี่เลี้ยง คือ การได้รับโอกาสในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และได้รับการแนะนำติดตามส่งเสริมการยกระดับพัฒนา
ในการสอนที่สามารถทำงานนอกกรอบแบบสร้างสรรค์ ได้ส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสทดลอง (ลองถูก หรือ ลองทำ/แก้ไข) ช่วยให้เรามีประสบการณ์ สะสมต้นทุน และสามารถทำงานเชิงพัฒนาการในครั้งต่อไปได้

0 ชอบ

สิราลักษณ์
สิราลักษณ์

17 วันที่แล้ว

การเปิดโอกาสให้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดตามบริบทของเราเอง ไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ เป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี ทำให้เราสบายใจที่จะบริหารจัดการในชั้นเรียนตามแบบของเราเอง เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน

0 ชอบ

Tanawan
Tanawan

16 วันที่แล้ว

ย้อนคิดไปก็ต้องขอบคุณ อาจารย์ฝึกสอนหลายๆท่าน เพราะตนเองไม่ได้จบจากสายครูมากก่อน การทำงานกับเด็กๆในระยะแรกๆจึงแปลกประหลาดไปหมด ไม่รู้จะวางตัวอย่างไร ครูพี่เลี้ยงให้โอกาสนั่งสังเกตการทำงาน แล้วเปิดโอกาสให้ช่วยเหลืองานทีละส่วน เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ การสอนกลุ่มย่อย ฯ

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ครูพี่เลี้ยง ที่ทำให้ครูเดียทำงานสอนได้ดี คือการสะท้อนคิด ( Reflection) ที่ตรง ชัด ใส ทำให้เราเห็นตัวเอง และ แนวปฎิบัติที่เหมาะสมได้ชัด จำได้ว่าเราทำงานกันจนคำ่ แต่เราก็ไม่รู้สึกเหนื่อย กลับรู้สึกว่าเย็นวันนั้นเราได้รับพลังที่อบอุ่น และเติบโต

2 ชอบ

สุนิสา
สุนิสา

15 วันที่แล้ว

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ท่านเคยได้รับจากพี่เลี้ยงคือ การให้ดูแบบปฏิบัติ เหมือนการเทียบเคียงไปด้วยกัน (Benchmarking)
ในอดีตไม่มี คลิปการสอน เทคโลยีที่ไร้พรมแดนแบบนี้ อดีตพี่เลี้ยงคอยท่ีส่งเสริม และคอยยืนเคียงข้าง ทำให้ใช้เวลาสั้น ลง ในการปฏิบัติหน้าที่
และส่งผลต่อการสอนของ ทำให้ มีต้นแบบ และสามารถพัฒนาการสอนได้เร็วขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

2 ชอบ

ชูศักดิ์
ชูศักดิ์

14 วันที่แล้ว

ประสบการณ์ที่ดีที่สุด คือได้รับโอกาสในจัดการเรียนการสอน จากครูพี่เลี่้ยงที่ให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตร ช่วงเป็นครูก็ได้รับโอกาสจากผู้อำนวยการในการสอนงาน การให้คำปรึกษาต่างๆอย่างเป็นกันเอง เป็นพี่เป็นน้อง เมื่อได้เป็นผู้บริหาร ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารด้วยกันเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูในการทำงาน รวมถึงการได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โครงการของ starfish ทั้งนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับสิ่งดีๆ ในการทำงานที่ผ่านมา

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง