Starfish Class ชุมชนออนไลน์

รีวิวการใช้งาน Starfish class

นางสาวพรพรรณ
นางสาวพรพรรณ

9 วันที่แล้ว

หลังจากใช้งานstarfish class ไปแล้ว มารีวิวให้ฟังหน่อยค่ะ ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ

3 ชอบ

5 ตอบกลับ

82 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
นางสาวศิริรัตน์
นางสาวศิริรัตน์

9 วันที่แล้ว

ได้เห็นพัฒนาการของเด็กรายบุคคลที่หลากหลายมุมมากขึ้นไม่ว่าจะทักษะที่โดดเด่นหรือทักษะที่ต้องพัฒนาต่อไปค่ะ

3 ชอบ

Tanit
Tanit

8 วันที่แล้ว

ชอบกราฟ

2 ชอบ

อรทัย
อรทัย

8 วันที่แล้ว

จากการนำไปใช้จริง ได้เห็นถึงความสะดวกสบายในการนำไปใช้ มีทักษะให้เลือกหลากหลาย ที่สำคัญคือ สามารถใช้ประเมินผู้เรียนได้แบบ Realtime ค่ะ

2 ชอบ

Kraten
Kraten

8 วันที่แล้ว

การประเมินทำให้ได้เห็นถึงทักษะที่เด่นและควรพัฒนาของเด็ก ทั้งรายคนและรายห้อง ทำให้ครูจัดการเรียนได้ตรงตามความถนัดของเด็กๆ

2 ชอบ

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์

8 วันที่แล้ว

ทำให้เห็นทักษะของผู้เรียนที่มีความโดดเด่นเฉพาะบุคคล และนำไปพัฒนาต่อยอดในการดึงทักษะอื่นๆ ของผู้เรียนออกมาให้มีความเด่นชัดที่สุดค่ะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง