KRU สอน Cool ชุมชนออนไลน์

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสอนสุดพิเศษสำหรับครูทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมการแชร์เทตนิคการสอนและเพิ่มความสามารถในการสอนของคุณ! พบกับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือการสอนที่มีคุณค่าและพัฒนาทักษะการสอนของคุณในวันนี้!

มาแชร์ความคิดเห็นกันนนน

Teacher Aris
Teacher Aris

24 วันที่แล้ว

ถ้าพูดถึงคำว่า "จิตศึกษา" เพื่อนๆ นึกถึงกิจกรรมอะไรบ้างคะ หรือเคยทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะ

1 ชอบ

2 ตอบกลับ

114 ดู

Teacher Aris
Teacher Aris

24 วันที่แล้ว

ขอแชร์คนแรกเลยนะคะ ตอนที่สอนอยู่โรงเรียนนานาชาติ มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ครูอริสเคยทำกิจกรรมจิตศึกษาให้นักเรียนปฐมวัย ด้วยการ ส่งถ้วยน้ำ
บางทีก็ใส่ผงกากเพชร บางครั้งก็สีน้ำมันหยดลงไป เด็กๆ ค่อยๆส่งถ้วยน้ำอย่างมีสติระมัดระวัง ไปเรื่อยในวงกลม
ตอนที่เด็กๆรับถ้วยก็สังเกตว่าตนเห็นอะไรในถ้วยน้ำบ้าง หลังจากส่งถ้วยน้ำครบทุกคนแล้ว ก็มาถามเด็กๆว่า แต่ละคนเห็นอะไรบ้าง หรือรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นของในถ้วยน้ำ

กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ รู้ตัวทุกขณะของตนเอง ครูต่างชาติเรียกกิจกรรมนี้ว่า Mindfulness Activity ซึ่งทุกคนชื่นชอบมากที่ได้ตะหนักถึงความสงบในจิตใจตนเอง

0 ชอบ

San Junior
San Junior

24 วันที่แล้ว

กิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม เช่น นิทาน เรื่องเล่าเพื่อการใคร่ครวญ การใช้คำที่ให้พลังทางบวก การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางไกล การอยู่ตามลำพังกับธรรมชาติ

กิจกรรมที่มุ่งบ่มเพาะพลังความรักความเมตตา เช่น การไหว้กันและกัน และไหว้สิ่งต่างๆ การกอด การขอบคุณกัน และขอบคุณสิ่งต่างๆ การยกย่องชื่นชมความดีงามของคนอื่นๆ การร่วมกันชื่นชมศิลปะ

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง