สื่อการสอน ชุมชนออนไลน์

กลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู | ชุมชนแบ่งปันประสบการณ์การสอน

เข้าร่วมกลุ่มพูดคุยเรื่อง สื่อการสอนครู เพื่อแบ่งปันวิธีการสอนที่เป็นประสบการณ์และแก้ปัญหาในการใช้สื่อการสอนในห้องเรียนของคุณ

รีบเลยยยย สื่อการสอนฟรี !!

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

6 เดือนที่แล้ว

🤖ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์คุณครูจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลก และปัจจุบัน AI ยังเข้ามาเป็นเครื่องมือ นวัตกรรมการศึกษา ที่เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และอนาคต
.
🌟สื่อ D-ID เป็นสื่อ AI ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างตัวตน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (Learning Space) ในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างสื่อที่เน้นการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในทักษะการฟังและพูดในวิชาภาษาอังกฤษ และท้ายสุดเพื่อเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นของทักษะการสื่อสารในอนาคตของผู้เรียน
.
มาเรียนรู้การใช้สื่อ D-ID เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในทักษะการฟังและพูดสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
เรียนรู้ได้แล้วที่นี่ : bit.ly/4aK7n7j

5 ชอบ

0 ตอบกลับ

214 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง