KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

(૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭ รู้จัก Multiple Intelligences กันไหมเอ่ย

Teacher Aris
Teacher Aris

1 เดือนที่แล้ว

เพื่อนๆ รู้จัก Multiple Intelligences ไหมเอ่ย อยากเชิญชวนทุกท่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำหลักการ Multiple Intelligences ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ เริ่ม!!

3 ชอบ

46 ตอบกลับ

534 ดู

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

ไม่รุ้จักค่ะ อยากเรียนรู้เพิ่มเติม จะไม่พลาด workshop เสาร์นี้แน่นอนค่ะ❤️❤️❤️

0 ชอบ

นางสาวพิมพ์วรัตม์
นางสาวพิมพ์วรัตม์

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักค่ะ รบกวนขอความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะ

0 ชอบ

San Junior
San Junior

1 เดือนที่แล้ว

เคยได้ยินผ่านๆ พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หมายถึง ปัญญาที่มีอยู่หลากหลายด้านของมนุษย์ เป็นการอธิบายความสามารถของสมองมนุษย์แต่ละคนว่า สามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง ^^

1 ชอบ

ดารัตน
ดารัตน

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักค่ะ

0 ชอบ

นายประพันธ์
นายประพันธ์

1 เดือนที่แล้ว

ไม่รู้เลยครับ

0 ชอบ

นราวดี
นราวดี

1 เดือนที่แล้ว

ไม่คะ

0 ชอบ

นางสาวสโรชา
นางสาวสโรชา

1 เดือนที่แล้ว

ไม่รู้จักมาก่อนค่ะ ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เพราะอยากได้รับความรู้จากหัวข้อนี้ค่ะ

0 ชอบ

บุษกร
บุษกร

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะอยากทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรเพราะดูน่าสนใจมากๆค่ะ

0 ชอบ

ณัฏฐ์
ณัฏฐ์

1 เดือนที่แล้ว

ครับ! หลายๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ "พหุปัญญา" (Multiple Intelligences)

ทฤษฎีพหุปัญญา ถูกคิดค้นโดย ดร.ฮوارد การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งมองว่าสติปัญญาของมนุษย์ไม่ได้มีแค่ด้านเดียว แต่มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีจุดแข็ง หรือโดดเด่นในด้านไหนบ้าง

โดยทฤษฎีพหุปัญญาแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้

ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) - เก่งภาษา ชอบอ่าน ชอบเขียน การเล่าเรื่อง
ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) - เก่งวิเคราะห์ คิดเลข เก่งการแก้ปัญหา
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) - มองเห็นภาพเก่ง จินตนาการเก่ง
ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) - ร่างกายแข็งแรง ชอบการเคลื่อนไหว ชอบลงมือทำ
ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) - มีพรสวรรค์ด้านดนตรี ร้องเพลงเพราะ
ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) - เข้ากับคนง่าย เป็นผู้นำ ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) - รู้จักตัวเอง มองโลกภายใน ชอบอยู่คนเดียว
ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) - สนใจธรรมชาติ ชอบศึกษาสิ่งมีชีวิต
การรู้จักพหุปัญญาของตัวเอง มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ค้นพบจุดแข็งของตัวเอง และนำไปสู่การเลือกเรียน เลือกทางเดิน หรือเลือกอาชีพที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณครู พ่อแม่ ก็สามารถนำความรู้เรื่องพหุปัญญาไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ

0 ชอบ

วิรัตน์
วิรัตน์

1 เดือนที่แล้ว

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

0 ชอบ

นางสาวณัฐณิชา
นางสาวณัฐณิชา

1 เดือนที่แล้ว

ไม่รู้จักเลยค่ะ หัวข้อนี้น่าสนใจมาก อยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ

0 ชอบ

อาทิมา
อาทิมา

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักเลยค่ะ แต่เห็นคำว่า Multiple Intelligences แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ

0 ชอบ

ธงชัย
ธงชัย

1 เดือนที่แล้ว

พหุปัญญา ครับ

0 ชอบ

ณัฏฐ์
ณัฏฐ์

1 เดือนที่แล้ว

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หมายถึง ปัญญาที่มีอยู่หลากหลายด้านของมนุษย์ เป็นการอธิบายความสามารถของสมองมนุษย์แต่ละคนว่า สามารถแสดงศักยภาพด้านใดออกมาบ้าง ซึ่งก็หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้สังคมของตน
]

0 ชอบ

กิตติธร
กิตติธร

1 เดือนที่แล้ว

现在我还不认识 ,我要学这种学科

0 ชอบ

จินตรัตน์
จินตรัตน์

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักค่ะ พร้อมเรียนรู้ในวันนี้ค๊า

0 ชอบ

อรรถพันธ์
อรรถพันธ์

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักเลยครับ แต่น่าสนใจมากเลยครับ

0 ชอบ

วิรัตน์
วิรัตน์

1 เดือนที่แล้ว

ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ทำลายข้อจำกัดของการตีความในเรื่องอัจฉริยภาพในมุมมองของนักจิตวิทยาที่มีอยู่ก่อนหน้า ดร.การ์ดเนอร์ ได้ตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่า "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” ที่กล่าวถึงความหลากหลายของ “อัจฉริยภาพ” ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 รูปแบบ และถูกเพิ่มมาอีก 1 รูปแบบคือ ปัญญาด้านอัตถิภาวนิยม ("Existentialist Intelligence”)

0 ชอบ

นางสาวโชติรส
นางสาวโชติรส

1 เดือนที่แล้ว

ไม่รู้เลยค่ะ

0 ชอบ

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ

1 เดือนที่แล้ว

ยังไม่รู้จักค่ะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง