KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

ทีมคนโสด

ณัฏฐ์
ณัฏฐ์

5 เดือนที่แล้ว

#ทีมคนโสด โสดแบบรักตัวเอง ทำตัวเองให้ดูดี พร้อมกับพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ทักษะด้านอาชีพ เราเป็นหนึ่งในสมาชิก starfishlabz ที่เข้าอบรมในคอร์ส และ workshop อยู่ตลอด ฝากบอกเพื่อนๆ ในเดือนของความรักว่า ถึงจะโสด เราจะโสดแบบมีคุณค่า รักตัวเอง รักสุขภาพ

1 ชอบ

0 ตอบกลับ

133 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง