KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

#ทีมคนโสด

EstroY
EstroY

2 เดือนที่แล้ว

#ทีมคนโสด โสดแบบรักตัวเอง ทำตัวเองให้ดูดี พร้อมกับพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ทักษะด้านอาชีพ เราเป็นหนึ่งในสมาชิก starfishlabz ที่เข้าอบรมในคอร์ส และ workshop อยู่ตลอด ฝากบอกเพื่อนๆ ในเดือนของความรักว่า ถึงจะโสด เราจะโสดแบบมีคุณค่า รักตัวเอง รักสุขภาพ

2 ชอบ

0 ตอบกลับ

60 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง