KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

ทีมคนโสดค่ะ

นางสาวมาลินี
นางสาวมาลินี

2 เดือนที่แล้ว

อะไรคือสิ่งที่คุณรักในตัวเองมากที่สุด และทำไม?
เป็นคนเข้ากับคนอื่นง่าย มีเพื่อนเยอะ เลยไม่เหงา กอดตัวเองhahahahaha

0 ชอบ

0 ตอบกลับ

76 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง