KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

Canva ประยุกต์ใช้ Magic write สร้างสำนวนไทย และ Magic media สร้างภาพประกอบสำนวน

นายอัซฮา
นายอัซฮา

6 วันที่แล้ว

วันนี้ครูฮา มานำเสนอ 12 ขั้นตอนการใช้ Canva ประยุกต์ใช้ Magic write สร้างสำนวนไทย และ Magic media สร้างภาพประกอบสำนวน (ตามภาพประกอบ)

2 ชอบ

0 ตอบกลับ

230 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง