KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

การให้คำปรึกษา เป็นทักษะการสื่อสารเฉพาะตัว

นายดำรง
นายดำรง

13 วันที่แล้ว

ที่ผู้นำต้องเรียนรู้ให้สอดคล้องบทบาทหน้าที่ สถานการณ์ อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของผู้รับคำปรึกษา ในหลายๆ เรื่อง หลายๆ โอกาส การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูในเชิงบวก สำหรับผมทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์การให้คำปรึกษา นั่นแสดงว่าครูพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และผมจะบอกครูว่าผมดีใจ และเชื่อมั่นว่าครูจะลองนำความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผมไปลองทำดู เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ครูทำ จะส่งผลต่อนักเรียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะเราคือทีม

3 ชอบ

0 ตอบกลับ

49 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง