KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

ผู้นำยุคใหม่ในทรรศนะของผม

นายดำรง
นายดำรง

16 วันที่แล้ว

ควรเป็นบุคคลที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้ร่วมงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน สนับสนุน ให้กำลัง และพร้อมจะเป็นผู้ตามในบางโอกาส และเป็นผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จในทุกมิติครับ

3 ชอบ

6 ตอบกลับ

131 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
อรทัย
อรทัย

1 วันที่แล้ว

เห็นด้วยกับท่านผอ.เป็นอย่างยิ่งค่ะ สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีควรเป็นผู้ตามในบางโอกาสถึงจะได้ใจผู้ร่วมงานค่ะ

2 ชอบ

ปรัชญา
ปรัชญา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มองว่ายิ่งรับฟัง ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเปิดโอกาส ให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับครู ครับ

0 ชอบ

JoezZZ
JoezZZ
Top Post
Top Post
Top Fan
Top Fan

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เห็นด้วยครับ กับการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนาผู้ร่วมงานไปด้วยกัน และก้าวไปด้วยกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน

0 ชอบ

Sarunya
Sarunya

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เห็นด้วยกับแนวคิดของท่าน ผอ.นะคะ การเปิดโอกาส เปิดเปิดที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นจะเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายและช่วยกันในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรได้ตรงจุดค่ะ

0 ชอบ

นางสาวพรพรรณ
นางสาวพรพรรณ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ผู้นำยุคใหม่ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจผู้อื่น
เพราะกำลังใจที่ดี จะมีพลังใจ เป็นที่ไว้วางในการขอคำปรึกษา และมีกำลังในการพัฒนางานต่อค่ะ

0 ชอบ

ฤทัยรัตน์
ฤทัยรัตน์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เห็นด้วยค่ะ เพราะผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าถึงได้ เปิดกว้าง รับฟัง สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ร่วมทำงานค่ะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง