KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

ผู้บริหารต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง

นายดำรง
นายดำรง

16 วันที่แล้ว

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรทุกด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคน ต้องใช้เวลา และหากผู้ตามเชื่อใจ วางใจ ศรัทธาและเห็นความตั้งใจจริง ร่วมอุมดมการณ์ผู้บริหารแล้ว ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรจะเริ่มเข้มแข็ง พฤติกรรมของครูที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดการเรียนให้เป็นตามความเชื่อของผู้บริหารจะสัมฤทธิผลแน่นอน ฟันธงครับ

2 ชอบ

0 ตอบกลับ

46 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง