KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBL)

นายดำรง
นายดำรง

17 วันที่แล้ว

ผู้บริหารต้องเข้าใจ มีความเชื่อ และศรัทธาศาสตร์การสอนแบบนี้จริงๆ เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครู ส่งเสริมและสนับสนุน ให้กำลังใจครูอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จอันงดงามนี้ต้องการเวลาครับ

1 ชอบ

1 ตอบกลับ

53 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

16 วันที่แล้ว

เห็นด้วยกับท่านผอ.ค่ะ

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง