KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

AI สามารถช่วยครูในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้าง?

ครูชลิตา
ครูชลิตา
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

ร่วมกันแชร์ไอเดียมากันเยอะๆ นะคะ

1 ชอบ

43 ตอบกลับ

816 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ฤทัยรัตน์
ฤทัยรัตน์

1 เดือนที่แล้ว

AI สามารถช่วยครูในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่โต้ตอบได้ค่ะ เช่น การพัฒนาเกมการศึกษา แอปพลิเคชันการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนตามระดับความยากง่ายของนักเรียน ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานและท้าทายค่ะ

2 ชอบ

นายณคหพล
นายณคหพล

25 วันที่แล้ว

ช่วยให้ได้ความรู้ความเข้าใจในด้านการทำสื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ

0 ชอบ

sasithron
sasithron

1 เดือนที่แล้ว

ช่วยในสร้างข้อความเป็นภาพ และวีดีโอ, ช่วยสร้างสื่อที่น่าสนใจนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้น่าตื่นเต้น ในรูปแบบที่สมัยใหม่ค่ะ

2 ชอบ

สุรชัย
สุรชัย

25 วันที่แล้ว

อย่าว่าแต่ช่วยครูเลยครับ ช่วยหน่วยงาน อปท.อย่างผมได้เยอะเลย

2 ชอบ

นางสาวนิฟิรดาว
นางสาวนิฟิรดาว

25 วันที่แล้ว

AI สามารถช่วยลดเวลาในการทำบทเรียนให้น่าสนใจ รวดเร็ว ทำให้บทเรียนนน่าสนใจ ทันสมัยมากขึ้น

2 ชอบ

วิรัตน์
วิรัตน์

25 วันที่แล้ว

การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้: AI สามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทและถูกต้องได้ตลอดเวลา เช่น การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ, เว็บไซต์การศึกษา, หรืองานวิจัยที่เผยแพร่ออนไลน์

การปรับแต่งเนื้อหา: ใช้เทคนิค Natural Language Processing (NLP) และ Machine Learning (ML) AI สามารถช่วยคัดลอก ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ให้เข้ากับรูปแบบการสอนหรือการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนระดับความยากหรือง่ายของเนื้อหาตามความเข้าใจของนักเรียน

3 ชอบ

วิมลศรี
วิมลศรี

25 วันที่แล้ว

การสร้างแหล่งเรียนรู้อัตโนมัติ: AI โดยอาศัยการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อวิเคราะห์และสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

การวิเคราะห์และประเมินผล: AI สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2 ชอบ

สันติชัย
สันติชัย

25 วันที่แล้ว

การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่แบบจำลอง: AI เช่น ภาพถ่ายที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์, ภาพเคลื่อนไหว, และสื่อการสอนอื่นๆ ที่สามารถแสดงกระบวนการหรือทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

2 ชอบ

กมลชนก
กมลชนก

25 วันที่แล้ว

AI ช่วยให้ครูสามารถสร้างสื่อที่มีความหลากหลายได้ง่ายมากขึ้น มีอิสระในการสร้างสรรค์งาน ตัวสื่อเองก็มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนได้ดีขึ้น

1 ชอบ

รุตติยา
รุตติยา

25 วันที่แล้ว

AI ช่วยเร้าอารมณ์ของผู้เรียนได้

0 ชอบ

Mahdee
Mahdee

25 วันที่แล้ว

ออกแบบวิจัยชั้นเรียน

0 ชอบ

นายมูฮำหมัดอารีฟ
นายมูฮำหมัดอารีฟ

25 วันที่แล้ว

ออกแบบการจัดการเรียนรู้

0 ชอบ

นางสาวมหุรา
นางสาวมหุรา

25 วันที่แล้ว

AI สามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้แบบจำลองที่ซับซ้อนได้มากขึ้น โดยให้แบบจำลองที่เข้าใจง่ายและน่าดึงดูด สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้

1 ชอบ

มะขาม
มะขาม

25 วันที่แล้ว

ช่วยในการแชร์ไอเดียในการสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างดี

0 ชอบ

สิรินาฏ
สิรินาฏ

25 วันที่แล้ว

AI ช่วยทำให้เราทำงานนำเสนอได้ง่ายขึ้น มีอิสระในการสร้สรรค์ผลงาน

0 ชอบ

พัชรี
พัชรี

25 วันที่แล้ว

ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น เด็กๆสนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับการเรียนรู้

0 ชอบ

Natthnon
Natthnon

25 วันที่แล้ว

AI สามารถช่วยครูในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ได้ในหลายวิธีด้วยครับ:

1. **การจัดระเบียบข้อมูล**: AI สามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และจัดเรียงข้อมูลให้มีระเบียบ เช่น การสร้างสรรค์เนื้อหาบทเรียนจากข้อมูลที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ

2. **การสร้างเนื้อหา**: AI สามารถสร้างข้อความและเนื้อหาต่าง ๆ ที่เข้ากันได้กับหัวข้อหรือเนื้อหาที่ต้องการสร้างบทเรียน เช่น การเขียนบทความ สรุป เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้เป็นเนื้อหาบทเรียนได้

3. **การปรับแต่งเนื้อหา**: AI สามารถช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละระดับ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนนั้น ๆ

4. **การสร้างแหล่งเรียนรู้แบบมั่วได้ (Generative Learning)**: AI สามารถสร้างโครงสร้างของบทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้แบบมั่วที่นักเรียนสามารถเข้าถึงเพื่อเรียนรู้เองได้ เช่น การสร้างคำถามที่มีตอบหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการคิด

5. **การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้**: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบทดสอบหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนในอนาคต

การใช้ AI ในการสร้างบทเรียนช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบทเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ

0 ชอบ

นายณคหพล
นายณคหพล

25 วันที่แล้ว

ช่วยด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างมากครับ

0 ชอบ

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์

25 วันที่แล้ว

ปรับปรุงการเรียนรู้เสมือนจริง > AI กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคดิจิทัล ด้วยการใช้ระบบคำแนะนำการเรียนรู้ของเครื่อง เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลโดยการติดตามความคืบหน้าและปรับงานหรือเกมให้สอดคล้องกันเพื่อให้ท้าทายหรือง่ายขึ้น

1 ชอบ

ตวงพร
ตวงพร

25 วันที่แล้ว

ช่วยในการผลิตสื่อการสอน ให้น่าสนใจได้มากขึ้นเลยค่ะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง