KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

แบ่งปันวิธีการใช้ App sketch to life x magic expand by CANVA

นายอัซฮา
นายอัซฮา

1 เดือนที่แล้ว

แนะนำวิธีการใช้ App sketch to life เปลี่ยนภาพร่างให้มีชีวิต
และ เวทย์มนตร์ขยายพื้นที่ของภาพ ด้วย magic expand จาก CANVA

3 ชอบ

1 ตอบกลับ

52 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
น้องปลาดาว
น้องปลาดาว
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

น่าสนใจมากค่ะ

0 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง