KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

ครูไทยหัวใจ Active พบกับ Workshop ที่นี้ที่เดียว

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

Workshop ครั้งนี้จะพาคุณครู ให้มีความสามารถและทักษะทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาตามสาเหตุทางการเรียนอ่านของนักเรียนวัยเริ่มเรียนแต่ละคนหรือนักเรียนที่มีปัญหา
.
ร่วมเรียนรู้ทักษะ “การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน” ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.

3 ชอบ

0 ตอบกลับ

37 ดู

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง