KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

สิ่งที่อยากเรียนรู้คืออะไร

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC

1 เดือนที่แล้ว

อยากเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ความแตกต่างระหว่างบุคคล บนบริบทที่มีความแตกต่างทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และแหล่งเรียนรู้ ในส่วนตัวพยายามเรียนรู้จากหลายแหล่งเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทที่ตัวเองทำงานอยู่✌🏻✌🏻✌🏻💕💕💕

2 ชอบ

2 ตอบกลับ

57 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
น้องปลาดาว
น้องปลาดาว

1 เดือนที่แล้ว

ข้อความนี้ถูกลบ

น้องปลาดาว
น้องปลาดาว
Top Fan
Top Fan

1 เดือนที่แล้ว

เชื่อว่าคุณครูจะได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายแน่นอนค่ะ

2 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง