KRU Club ชุมชนออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครู สร้างความเป็นเลิศในการสอนและแบ่งปันความรู้

เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเตรียมพร้อมสู่การสอนที่ยอดเยี่ยม มาร่วมกันเป็นครูที่ดีที่สุด!

วPA

นางอาภร
นางอาภร
Top Post
Top Post

1 เดือนที่แล้ว

เทคนิคใด ที่ใช้แล้ว สามารถยื่น คศ.3 ปฐมวัยได้

1 ชอบ

1 ตอบกลับ

44 ดู

เพิ่มความคิดเห็น
lms.copy_page_url_button.tooltip_label
ณฐปภัช
ณฐปภัช

1 เดือนที่แล้ว

อยากได้เทคนิคการสอนและการเขียนแผนให้ผ่าน PA ค่ะ

1 ชอบ

เข้าร่วมชุมชนออนไลน์

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง