Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

222 คอร์ส
187 workshops
329 วิดีโอ
1024 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

329 วิดีโอ

โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
738 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
04:39
Starfish Academy

"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก

Starfish Academy
2687 views • 2 ปีที่แล้ว
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
"ครูแนะแนว"
04:32
Starfish Academy

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
2366 views • 2 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
06:46
Starfish Academy

สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ

Starfish Academy
271 views • 2 ปีที่แล้ว
สู่แนวทางปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย 5 องค์ประกอบ
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16
Starfish Academy

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"

Starfish Academy
440 views • 2 ปีที่แล้ว
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
เด็กพิเศษ
04:11
Starfish Academy

เด็กพิเศษ

Starfish Academy
250 views • 2 ปีที่แล้ว
เด็กพิเศษ
น้องลูกหว้า : สาวน้อยลูกครึ่งที่หลงใหลในวัฒนธรรมไทย
03:34
Starfish Academy

น้องลูกหว้า : สาวน้อยลูกครึ่งที่หลงใหลในวัฒนธรรมไทย

Starfish Academy
974 views • 2 ปีที่แล้ว
น้องลูกหว้า : สาวน้อยลูกครึ่งที่หลงใหลในวัฒนธรรมไทย
IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:20
Starfish Academy

IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
520 views • 2 ปีที่แล้ว
IS การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
09:01
Starfish Academy

แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

Starfish Academy
46 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวทางการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
26:17
Starfish Academy

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
179 views • 2 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายศึกษานิเทศก์
04:55
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Starfish Academy
55 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
83 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ