Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

182 คอร์ส
160 workshops
313 วิดีโอ
940 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

313 วิดีโอ

Learning Box สมุทรสาคร
09:44
Starfish Academy

Learning Box สมุทรสาคร

Starfish Academy
314 views • 2 ปีที่แล้ว
Learning Box สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
06:58
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
1100 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
04:11
Starfish Academy

จาก "ครู" สู่ "โค้ช"

Starfish Academy
267 views • 2 ปีที่แล้ว
จาก "ครู" สู่ "โค้ช"
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
03:22
Starfish Academy

"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง

Starfish Academy
255 views • 2 ปีที่แล้ว
"ครูยุคใหม่" หัวใจเปลี่ยนแปลง
Young Life In Nature
07:22
Starfish Academy

Young Life In Nature

Starfish Academy
107 views • 2 ปีที่แล้ว
Young Life In Nature
Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ
03:38
Starfish Academy

Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ

Starfish Academy
90 views • 2 ปีที่แล้ว
Empathy ประตูสู่ความเข้าใจ
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08
Starfish Academy

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
105 views • 2 ปีที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
07:02
Starfish Academy

โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
817 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
06:18
Starfish Academy

โรงเรียนวัดบางปิ้ง

Starfish Academy
1074 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวัดบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านกองแขก
07:20
Starfish Academy

โรงเรียนบ้านกองแขก

Starfish Academy
672 views • 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านกองแขก
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
04:39
Starfish Academy

"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก

Starfish Academy
2502 views • 2 ปีที่แล้ว
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
"ครูแนะแนว"
04:32
Starfish Academy

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
2177 views • 2 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"