Starfish Academy

Starfish Academy

โครงการ Starfish Academy เป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กไทยได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา การเผยแพร่ และแบ่งปันรวมถึงโครงการ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์ แห่งแรกของไทย สำหรับนักการศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถเข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวีดีโอและคอร์สที่หลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็กจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทุกโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศีกษาที่มีคุณภาพ

245 คอร์ส
238 workshops
331 วิดีโอ
1083 บทความ
3 โครงการขององค์กร
46 authors

331 วิดีโอ

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
26:17
Starfish Academy

องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
285 views • 3 ปีที่แล้ว
องค์ประกอบ 9 ด้าน แห่งการพัฒนาและการปฏิรูปโรงเรียนทั้งระบบ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายศึกษานิเทศก์
04:55
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์

Starfish Academy
67 views • 3 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายศึกษานิเทศก์
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
102 views • 3 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
05:00
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา

Starfish Academy
191 views • 3 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
Module 1 School Leadership Workshop
01:58:27
Starfish Academy

Module 1 School Leadership Workshop

Starfish Academy
119 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 School Leadership Workshop
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
08:52
Starfish Academy

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

Starfish Academy
119 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ
03:27
Starfish Academy

น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ

Starfish Academy
95 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ
PADLET
11:19
Starfish Academy

PADLET

Starfish Academy
145 views • 3 ปีที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21
Starfish Academy

MENTIMETER

Starfish Academy
111 views • 3 ปีที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06
Starfish Academy

KAHOOT

Starfish Academy
84 views • 3 ปีที่แล้ว
KAHOOT
BOOK CREATOR
09:47
Starfish Academy

BOOK CREATOR

Starfish Academy
1136 views • 3 ปีที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1592 views • 3 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO