Hashtag ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

31 results for "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้"

Up skill เทคโนโลยีการศึกษาด้วย Google Workspace

Up skill เทคโนโลยีการศึกษาด้วย Google Workspace

FutureEd Fest
FutureEd Fest
111 views • 23.11.23

กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Google Workspace for Education โดย โค้ชสมศรี หล้าบุดดา นักพัฒนาการศึกษามูลนิธิ Starfish Education ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Workspace เพื่อการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งคุ ...

Up skill เทคโนโลยีการศึกษาด้วย Google Workspace
9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ

Starfish Academy
Starfish Academy
650 views • 20.11.23

การเป็นผู้นำ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนอาจเป็นงานที่ท้าทาย เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานบริหารและเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่าย และที่สำคัญ คือ เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันงานต่างๆ ของโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น การผลักดันด้านนวัตกรรมการจัดการ ...

9 คุณสมบัติของผู้นำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ
ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace

ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
1142 views • 28.08.23

นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด (ผอ.ดา) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครท่านผู้อำนวยการได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า จุดเริ่มต้นของการนำ Makerspace ไปใช้ในโรงเรียนนั้น เนื่องจากโรงเรียนวัดบางพลัดได้ใช้นวัตกรรม ...

ทักษะการเป็นผู้บริหารผ่านกระบวนการ Makerspace
“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Starfish Academy
Starfish Academy
1331 views • 04.09.23

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่กับงานแถลงข่าว FutureED Fest งานเฉลิมฉลองระดับประเทศที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา โดยภายในงานได้มีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรม EdVision 2023: มองไปข้าง ...

“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?

แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?

Starfish Academy
Starfish Academy
586 views • 28.08.23

“ศึกษานิเทศก์” มีบทบาทที่สำคัญสำหรับการศึกษาไทย เปรียบเสมือนที่ปรึกษาด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้แก่คุณครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนแต่ในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ได้ถูก Disrupt ด้วยมีเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเ ...

แชร์แนวคิดศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ คิดอย่างไรถึงก้าวทันโลก?
FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

Starfish Academy
Starfish Academy
1156 views • 21.08.23

อย่างที่เรารู้กันว่า การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาหยั่งรากลึกมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเชิงปัจเจกก็ตาม แต่ Starfish Education เชื่อว่ายังมีอีก Pain Point หนึ่งที่สำคัญ และควรหยิบยกขึ้นมาเป็น Highlight คือ “ครูไทยมีศักภาพกระจายอยู่ต ...

FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2099 views • 31.07.23

ความขัดแย้ง (Conflicts) คือสภาวะ หรือสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับคน (ความขัดแย้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์) หรือคนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นภาระงาน หรือความเชื่อต่างๆ ที่แต่ละบุคคลคิดแ ...

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับ ผอ.ยุคใหม่ ช่วยลดความขัดแย้งในโรงเรียน
ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
566 views • 24.07.23

ในทุกๆ ปีการศึกษา บทบาทหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียน คือ การตั้งเป้าหมาย (Set goal) เพราะการตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้ครูมีทิศทางการในพัฒนาห้องเรียนตัวเองอย่างชัดเจน และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ? ตามหลัก ...

ชวนตั้งเป้าหมายแบบผู้บริหารยุคใหม่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน

Starfish Academy
Starfish Academy
12316 views • 08.08.23

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ที่ผู้อำนวยการกำลังเผชิญ ภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะการเขียนและการพูด เนื่องจากเรียนออนไลน์ ไม่ได้เจอสังคมภายนอกมากนัก นอกจากนี้ ทักษะการคำนวณ สังคมศาสตร์และวิทยาศา ...

ภาวะความรู้ถดถอย โจทย์ใหญ่ของ ผอ. เริ่มแก้ได้ต้องเข้าใจก่อน
ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
966 views • 26.06.23

สำหรับการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน ชุดโปรแกรมสำนักงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่ยังเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละโปรแกรมได้มีรายละเอียดและฟังก์ชั่นที่รองรับก ...

ครูคลับ (Kru Club) พื้นฐาน Excel กับการใช้งานจริง
“บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านของคนปลายน้ำ สถานที่สร้างชีวิตที่มีความหมายผ่านการเรียนรู้

“บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านของคนปลายน้ำ สถานที่สร้างชีวิตที่มีความหมายผ่านการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
9072 views • 03.05.23

ป้ามล - ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก เชื่อว่าเยาวชนชายทุกคนที่เดินเข้ามายังบ้านกาญจนาภิเษกมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ป้ามลและเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนกลุ่มนี้กระบวนการเรียนรู้ของบ้านกาญจ ...

“บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านของคนปลายน้ำ สถานที่สร้างชีวิตที่มีความหมายผ่านการเรียนรู้
Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy
772 views • 02.02.23

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรี ...

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio
วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ

Starfish Academy
Starfish Academy
862 views • 03.01.23

การพัฒนาตนเองของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ดึงจุดเด่นของอัตลักษณ์ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนภายใต้องค์กรให้เป็นสมัยใหม่อยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กระตือรือร้นเพื่อที่จะไม่หยุดที่จะสร้างตนเองให้เกิดก ...

วิธีพัฒนาตนให้ Modern อยู่เสมอ
Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่

Starfish Academy
Starfish Academy
7371 views • 01.02.23

จากการดำเนินกิจกรรม Workshop Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ สำหรับครูแกนนำ ในส่วนของสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู ได้มีความมุ่งมั่นในการสานต่อร่ว ...

Teacher Hero Season 3 : สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1686 views • 29.11.22

ผลกระทบของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้และการศึกษาระหว่างที่โรงเรียนต้องปิด หรืองดการเรียนการสอน ทำให้ "เด็ก" ต้องเผชิญกับภาวะ “การเรียนรู้ถดถอย (Learning loss)” และทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทั่วโลกประมาณ 10-17 ล้านล้านดอล ...

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หยุดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา
6 คุณลักษณะของคุณครูที่ดี

6 คุณลักษณะของคุณครูที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy
3251 views • 08.08.22

คุณลักษณะของครูที่ดี สามารถประเมินได้จากความสำเร็จของนักเรียนใช่หรือไม่ ? จากการศึกษาบทความ เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูที่ดีจากหลากหลายบทความพบว่า มี 6 คุณลักษณะหลักที่เหมือนกันในการเป็นครูที่ดีนั้น ประกอบไปด้วย ดังนี้ 1. ครูที่ดีจะปลูกฝังความมั่นใจให้กับ ...

6 คุณลักษณะของคุณครูที่ดี
สอนลูกอย่างไรให้รู้จักการจัดการเวลา? รวมเทคนิคสำคัญง่าย ๆ จาก Starfish Labz

สอนลูกอย่างไรให้รู้จักการจัดการเวลา? รวมเทคนิคสำคัญง่าย ๆ จาก Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
517 views • 02.08.22

คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าการจัดการเวลา เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะเกี่ยวข้อง แต่จริง ๆ แล้วหากคุณพ่อคุณแม่สอนลูกตั้งแต่เด็ก ก็จะเป็นผลดีกับลูกมาก ๆ เลยนะคะ เพราะมันจะทำให้เขากลายเป็นเด็กที่มีวินัยสูงคนหนึ่ง มีความรับผิดชอบ และสามารถเรียงลำดับว่าควรทำอ ...

สอนลูกอย่างไรให้รู้จักการจัดการเวลา? รวมเทคนิคสำคัญง่าย ๆ จาก Starfish Labz
10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี

Starfish Academy
Starfish Academy
5323 views • 02.08.22

การเป็น “ผู้บริหารโรงเรียน” ในแต่ละวันจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และมีนักเรียนหลายระดับชั้นก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น หรือปัญหาในการบริหารโรงเรียน ปัญหาของผู้ปกครอง เป็นต้น ...

10 คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี
การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
1491 views • 18.07.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา”ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเ ...

การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา
WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
1021 views • 05.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education