เจาะลึกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว

Starfish Academy
Starfish Academy 2405 views • 4 เดือนที่แล้ว
เจาะลึกเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่ช่วยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว

นวัตกรรมคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมบ้านปลาดาว ถูกคิดค้นโดย Dr. Richard P. Huahland บทเรียนที่สอนเรื่องตัวเลข การนับจำนวน และหลักการคณิตศาสตร์อื่น ๆทั้ง เรื่องรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ก็สามารถนำมาสอนได้ในระหว่างหรือหลังการสอนการบวกเลขและการลบเลข นวัตกรรมนี้ให้ความสำคัญกับวิธีการเขียน ตัวเลขและอักษรอย่างถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จึงทำให้เด็กเล็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถมีทักษะการคิดเลขได้เร็วโดยในวันนี้ Starfish Labz มานำเสนอวิธีการสอนคณิตศาสตร์ (3R) ที่จะทำให้เด็กคิดเลขเร็ว

1.การบวกเลข 1,2,3 และ 4 ด้วยการ “นับจำนวนจุด” ซึ่งการนับจำนวนจุดบนตัวเลขนั้น จะแทนค่าเลขนั้นๆ ตามรูป

นักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าตัวเลขตัวไหนอยู่ถัดไปตั้งแต่ “การนับจำนวนจุด” ซึ่งความรู้ของนักเรียนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะรู้เลข 1 ถึง 10 เนื่องจาก โจทย์ปัญหาช่วงแรกของบทเรียนจะมีจุดปรากฏอยู่ แต่ในช่วงท้ายบทเรียนจุดจะหายไป ซึ่งในที่สุดนักเรียนจะสามารถนับจุดได้ ถึงแม้ว่าจุดจะหายไปแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพในการสอนการบวกให้กับนักเรียนส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนได้รับการสอนนับเลขจากจำนวนที่จะบวก (ถ้าจะให้ดีที่สุด ให้นักเรียนเริ่มนับจากเลขที่มีค่ามากกว่า) หรือการที่นักเรียนเริ่มนับจากหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนทั่วไปใช้กันและจำเป็นจะต้องใช้นิ้วมือช่วยนับ การสอนเช่นนี้จะสามารถแก้ปัญหาการบวกเลขได้ เนื่องจากว่าคนเรามีจำนวนนิ้วเพียงแค่ 10 นิ้ว ถ้าหากเป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องบวกเลขมากกว่า 10 นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จุดประสงค์ของ “การจับจำนวนจุด” ก็เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทราบถึงจังหวะในการบวกที่มีความซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจำวิธีการนับได้ดีและเพื่อทำให้การบวกถูกต้องมากยิ่งขึ้น

2.วิธีการนับนิ้วมือขั้นสูง เพื่อสอนบวกเลขตั้งแต่ 5+5 ไปจนถึง 9+9

การเรียนวิธีนับนิ้วมือของหลักสูตรการบวกโรงเรียนบ้านปลาดาวอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ทักษะการบวกเลขของนักเรียนดีขึ้น เร็วขึ้น ถูกต้องมากขึ้น มากกว่าวิธีที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการบวกเลขไปในตอนแรก ทำให้นักเรียนไม่ต้องเรียนแบบท่องจำ ดังที่ครูสอนในโรงเรียนไทยทั่วไปสอนกัน นักเรียนสามารถใช้วิธีการนับจุดและวิธีการนับนิ้วมือขั้นสูงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนักเรียนรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป วิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีนับนิ้วมือตั้งแต่ 5 + 5 จนถึง 9 + 9 จะแสดงไว้ในหนังสือเรื่องการบวกเลข แต่ว่าจำนวนต่างๆ ที่ใช้นิ้วมือแทนจะแสดงไว้ให้ดูดังรูปภาพต่อไปนี้

ยกตัวอย่างเช่น 7+8

นักเรียนเพียงแต่นับจำนวนนิ้วที่ชูขึ้นบนมือทั้งสองข้าง (ในรูปนี้นับได้ 5 นิ้ว) แล้วเขียนเลขจำนวนนั้นลงไปจากนั้นให้นักเรียนเติมเลข 1 ที่ด้านหน้าของเลขตัวนั้น (ตอนนี้เราจะได้คำตอบเป็น 15) ซึ่งก็คือการเอา 10 ไปรวมกับจำนวนนิ้วเหยียด การที่เด็กสามารถบวกเลขโดยไม่ประสบปัญหาว่านิ้วของพวกเขาไม่พอเนื่องจากว่า นักเรียนมีนิ้วมือล่องหนอยู่บนมือข้างซ้าย 5 นิ้ว และข้างขวาอีก 5 นิ้ว รวมเป็น 10 นิ้ว อย่างไรก็ดีวิธีนับนิ้วขั้นสูงนี้ทำให้นักเรียนไม่ต้องเริ่มนับจาก 1 อีกต่อไป และจะไม่ต้องเจอกับปัญหานิ้วขาดอีกเมื่อต้องนับจำนวนที่มากกว่า 10

3.การบวกตัวเลขหลายหลัก

การสอนบวกตัวเลขที่มีมากกว่า 1 หลักขึ้นไปจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอนด้วยกันคือ การบวกโดยไม่ทดเลข (หนังสือเรื่องการบวก เล่ม 10) และการบวกโดยการทดเลข (หนังสือเรื่องการบวก เล่ม 11) คำว่า “ทดเลข” หมายถึงการใส่หมายเลข 1 ด้านบนจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายมือ (แนวตั้ง) เพื่อนำจำนวนมาเพิ่มเมื่อผลรวมมีจานวน 10 ขึ้นไป การบวกเลขโดยการทดถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทักษะทางคณิตศาสตร์ และเป็นทักษะจำเป็นสำหรับนักเรียนที่จะต้องฝึกฝนต่อไปจนกระทั่งพวกเขาสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกเลขได้ถูกต้องมากกว่า 90% และใช้เวลาในการบวกเลขได้สมเหตุสมผลเห็นไหมล่ะคะ การสอนคณิตศาสตร์ที่คุณครูหลายๆท่านคิดว่าการให้เด็กๆเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก แต่การสอนคณิตศาสตร์ ( 3R ) ของเรานั้น ได้มีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มการนับ รู้จักเลขอารบิก 0-10 การบวกผ่านจุด 1-4 และ การบวกด้วยนิ้วมือ 5-9 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบง่ายๆ จนกระทั่งผู้เรียนแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่า ตนเองได้เรียนวิธีบวกเลขไปอย่างรวดเร็วและทำคะแนนได้ดี แม้แต่เด็กที่อายุน้อยก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดี

หากคุณครูสนใจเรียนรู้นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 3R

สามารถเรียนได้ที่ www.starfishlabz.com

เอกสารอ้างอิง

The Starfish Country Home School Addition Curriculum

หลักสูตรเรื่องการบวกเลขโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2010 ผู้เรียน
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2015 ผู้เรียน

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
305 views • 5 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
01:12:56
Starfish Academy

แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

Starfish Academy
218 views • 2 เดือนที่แล้ว
แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
01:16:37

"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA

52 views • 3 วันที่แล้ว
"แก้ปัญหา ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ คิดค้นและปรับเปลี่ยนวิธีการ" ตามเกณฑ์ วPA
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
45 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]