นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยสามารถวัดและประเมินผลได้

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับสื่อนวัตกรรมที่ชื่อว่า Booklet การกำหนดเป้าหมายในการทำ Booklet ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้และ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจะได้ไอเดีย เทคนิคการออกแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่ผู้จัดทำควรต้องรู้ เช่น ภาษาที่ควรใช้ วิธีการใช้งาน การวัดและประเมินผล รวมไปถึงแนวทางการต่อยอดนำ Booklet ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

Learning Outcomes

เข้าใจและรู้จักว่านวัตกรรม Booklet คืออะไร

สามารถกำหนดเป้าหมายของการทำ Booklet ให้สอดคล้อง ตอบโจทย์บริบทของกลุ่มเป้าหมายได้

สามารถการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ

สามารถใช้ภาษา และการสื่อสารใน Booklet ได้เหมาะสม

เข้าใจองค์ประกอบ วิธีการใช้ Booklet ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เข้าใจการวัดและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมใน Booklet

เข้าใจแนวทางการต่อยอด บูรณาการ ประยุกต์ใช้ Booklet ให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ว.PA

7 บทเรียน

มาทำความรู้จักกับ Booklet กันก่อน (Booklet คืออะไร)

มาทำความรู้จักกับ Booklet กันก่อน (Booklet คืออะไร)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การกำหนดเป้าหมายของการทำ Booklet ให้สอดคล้อง ตอบโจทย์บริบทของกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายของการทำ Booklet ให้สอดคล้อง ตอบโจทย์บริบทของกลุ่มเป้าหมาย

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ภาษาการสื่อสารใน Booklet (เสน่ห์ของ Booklet)

ภาษาการสื่อสารใน Booklet (เสน่ห์ของ Booklet)

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
องค์ประกอบ วิธีการใช้ Booklet ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์ประกอบ วิธีการใช้ Booklet ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การวัดและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมใน Booklet

การวัดและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมใน Booklet

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางการต่อยอด บูรณาการ ประยุกต์ใช้ Booklet ให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ว.PA

แนวทางการต่อยอด บูรณาการ ประยุกต์ใช้ Booklet ให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด ว.PA

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 12 คน
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ