Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Starfish Academy
Starfish Academy 1044 views • 1 ปีที่แล้ว
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

ครูแสตมป์ (นริศศา ดวงภูเมฆ) สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ครูแสตมป์เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล ขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 911 คน และคุณครู 52 คน อยู่บริเวรชานเมือง ใกล้ชิดชุมชน และเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวก่อนถึงตัวเมือง ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นที่รองรับนักเรียนจากพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียน ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อย ซึ่งนักเรียนบางคนก็ต้องทำงานเพื่อช่วยผู้ปกครองด้วยเช่นกัน

จุดเริ่มต้นของการเป็นครูแสตมป์นั้น เริ่มจากการเป็นคนชอบอธิบาย และชอบสอนการบ้านเพื่อน เลยคิดว่าตัวเองน่าจะนำข้อนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ได้ ซึ่งอาชีพครูจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่เราจะสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้คนได้ค่อนข้างมาก ช่วยให้คนที่ไม่รู้ ได้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

ครูแสตมป์เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า “ ช่วงแรกๆ แค่ได้เห็นสีหน้าเด็กๆ เวลาเข้าใจเนื้อหาที่เราอธิบาย หรือเราสามารถไขข้อสงสัยของเขาได้ หรือเวลาที่เด็กๆ พูดคำว่า “อ๋อ” ตอนที่เขาเข้าใจ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ” แล้วอีกอย่าง คือ เคยได้รับ Feedback จากเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้แบบประเมิน หรือ บางคนจะเดินมาบอกเราด้วยตัวเอง ว่าสนุก รู้สึกเป็นกันเอง ไม่เครียดเวลาเรียนคณิตศาสตร์กับเรา 

จากจุดเริ่มต้นที่ครูแสตมป์ได้เล่ามานั้นเห็นได้ชัดว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นอาชีพที่มีส่วนในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับโอกาสในการสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ

ครูแสตมป์ได้เล่าความท้าทายของการเป็นครูให้ฟังว่า นักเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ยากจน ไม่มีความพร้อมในอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในเรื่องการเรียน และยอมรับว่าโรงเรียนในประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ค่อนข้างมาก อุปกรณ์บางอย่างที่โรงเรียนจึงยังไม่สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากพอถ้าเทียบกับโรงเรียนในเมือง   แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้าถึงนักเรียนง่ายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องเลือก กลั่นกรองประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆมาประกอบการสอน หรืออาจจะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย Stafish labz ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้เลือกใช้ 

ครูแสตมป์ได้กล่าวว่า “Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีคอร์สเรียนมากมายหลายวิชา ให้เราได้ศึกษาค้นคว้า ถ้าเราสนใจคอร์สเรียนไหน เราก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”

สำหรับที่คอร์สเรียนที่ครูแสตมป์สนใจ คือคอร์สเรียนที่เป็นการพัฒนาตัวเอง เช่น คอร์ส สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA (การเขียนแผนวิชาคณิตศาสตร์แบบ ASK) คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21

บทความเกี่ยวกับ Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ Quizizz -Free Quizzes for Every Student ซึ่งจะเป็นเว็บสำหรับสร้างแบบทดสอบในรูปแบบเกมส์ ใช้ในการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนในแต่ละหน่วยย่อย ทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแข่งขันในการทำแบบทดสอบ และคอร์สเรียนที่นำไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น คอร์ส ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไรช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม ซึ่งคอร์สนี้จะสอนวิธีออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย โดยได้นำไปสอนกับนักเรียนชั้นที่สอน ก็คือ ม.3 ทุกห้องทั้ง 5 ห้อง และอีกห้องก็คือห้องประจำชั้นด้วย จะเป็น ม.1/1 ประมาณ 198 คน

จากการใช้เว็บนี้ ทำให้นักเรียนรู้ข้อมูลและประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงส่วนไหน เพื่อที่จะได้ทบทวนเนื้อหาได้ และเว็บนี้ก็ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น มีความตื่นเต้นสนุกสนาน และมันเกิดการใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ และครูสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยการใช้เกม เป็นต้น

จากสิ่งที่ครูแสตมป์เล่ามานั้น หน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องกลั่นกรองการเรียนรู้ต่างๆ และประสบการณ์ทั้งหลายที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยครูจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง หาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ ซึ่งครูแสตมป์ได้เลือก Stafish labz เพราะใช้ในการศึกษาคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอน คอร์สเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนได้

ปัจจุบันโลกเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เด็กๆ สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น เด็กทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ เพราะฉะนั้นถ้านำเทคโนโลยีมาใช้ให้ถูกทาง หรือนำมาช่วยในด้านการเรียนการสอนก็จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

หน้าที่หลักของครูคือการสอนนักเรียน ดูแลนักเรียน​ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้​ในทุกๆเรื่อง​ ขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของเรา​ เพราะมีไม่กี่อาชีพที่สร้างโอกาส​ สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6278 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2483 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2505 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4460 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
342 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
256 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]