บทความ

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน

STEM คืออะไร?STEM คือ แนวทางการศึกษาหรือทำกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ในสายวิทย์-คณิตไว้ด้วยกัน ที่มาของคำว่า STEM มาจากตัวอักษรย่อของคำภาษาอังกฤษ 4 คำ คือScience: วิทยาศาสตร์ คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์Technology: กระบวนการทำงาน แก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยนำศาสตร์หลายแขนงมาประยุกต์เข้าด้ ... ดูเพิ่ม

Starfish Academy
Starfish Academy
560 views • 1 เดือนที่แล้ว
5 ไอเดีย กิจกรรม STEM น่าชวนลูกทำเล่นที่บ้าน
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
771 views • 02.05.22
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู

5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู

Starfish Academy
Starfish Academy
409 views • 02.05.22
5 วิธีฟื้นฟู ให้กำลังใจตนเอง ก่อนหมดไฟเป็นครู
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ

Starfish Academy
Starfish Academy
320 views • 13.05.22
5 เทคโนโลยีการศึกษา EdTech ที่จะพลิกโฉมการเรียนรู้เสมือนจริง แม้อยู่หน้าจอ
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
264 views • 02.05.22
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
575 views • 02.05.22
ปัญหาความถดถอยในการเรียนรู้และการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียน
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด

Starfish Academy
Starfish Academy
883 views • 01.06.22
7 ประเภทของคำถาม ช่วยนักเรียนสะท้อนคิด
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

Starfish Academy
Starfish Academy
219 views • 27.04.22
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)

Starfish Academy
Starfish Academy
119 views • 26.04.22
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2)
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
197 views • 25.04.22
เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร ตอนที่ 3
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Starfish Academy
Starfish Academy
197 views • 26.04.22
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

Starfish Academy
Starfish Academy
302 views • 25.04.22
พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง
5 คำถามธรรมดาแต่สำคัญ! เช็กเด็ก ๆ ยังปลอดภัยดีทั้งกายใจ

5 คำถามธรรมดาแต่สำคัญ! เช็กเด็ก ๆ ยังปลอดภัยดีทั้งกายใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
299 views • 21.04.22
5 คำถามธรรมดาแต่สำคัญ! เช็กเด็ก ๆ ยังปลอดภัยดีทั้งกายใจ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

เรียนรู้ 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21