บทความ

Starfish Labz Wrapped 2023! รวม 10 highlights ของ Starfish

Starfish Labz Wrapped 2023! รวม 10 highlights ของ Starfish

หนึ่งในคอร์สเรียนออนไลน์ยอดนิยมของคนไทย ‘Starfish Labz’ แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญเกือบทุกแวดวงและเป็นพันธมิตรกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา , Google for Education และอีกหลากหลายแห่งชั้นนำระดับประเทศ Starfish Labz เป็นชุมชนออนไล ... ดูเพิ่ม

Starfish Labz
Starfish Labz
329 views • 2 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz Wrapped 2023! รวม 10 highlights ของ Starfish
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย MAKERSPACE

สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย MAKERSPACE

FutureEd Fest
FutureEd Fest
358 views • 25.12.23
สร้างทักษะแห่งอนาคตด้วย MAKERSPACE
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
245 views • 25.12.23
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Maker Education เปลี่ยนแปลงการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์

FutureEd Fest
FutureEd Fest
205 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นวัตกรรมขนมทองโย๊ะเบญจรงค์
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋

FutureEd Fest
FutureEd Fest
120 views • 18.12.23
ภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยง สู่เซตเครื่องประดับสุดเก๋
วิธีรับมืออารมณ์หุนหันจาก ADHD ในวัยรุ่น

วิธีรับมืออารมณ์หุนหันจาก ADHD ในวัยรุ่น

Starfish Labz
Starfish Labz
991 views • 25.12.23
วิธีรับมืออารมณ์หุนหันจาก ADHD ในวัยรุ่น
นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน

นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน

FutureEd Fest
FutureEd Fest
182 views • 11.12.23
นวัตกรรมน้ำพริกกล้วยห่ามสู่ Business Model ในชุมชน
Maker Fest  “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

FutureEd Fest
FutureEd Fest
254 views • 18.12.23
Maker Fest “BYE” การ์ตูนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต

กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต

FutureEd Fest
FutureEd Fest
476 views • 18.12.23
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแห่งอนาคต
Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนสู่พัฒนาการสร้างตัวตนของวัยรุ่น

Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนสู่พัฒนาการสร้างตัวตนของวัยรุ่น

Starfish Labz
Starfish Labz
1405 views • 18.12.23
Peer Pressure แรงกดดันจากเพื่อนสู่พัฒนาการสร้างตัวตนของวัยรุ่น
เลี้ยงลูกให้รู้สึกผิดตลอดเวลาพ่อแม่ Gaslight ใช่เราหรือเปล่า?

เลี้ยงลูกให้รู้สึกผิดตลอดเวลาพ่อแม่ Gaslight ใช่เราหรือเปล่า?

Starfish Labz
Starfish Labz
1617 views • 18.12.23
เลี้ยงลูกให้รู้สึกผิดตลอดเวลาพ่อแม่ Gaslight ใช่เราหรือเปล่า?

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

แนวทางหลักที่ช่วยกำหนดทิศทางการเรียนรู้ ตาม 6 หมวดสำคัญ

การบริหารการศึกษาแห่งอนาคต (Future of Education Administration)

การบริหารการศึกษาแห่งอนาคต

Future of Education Administration

Future of Education Administration
นวัตกรรมในห้องเรียนยุคใหม่ (Ed. Innovation and EdTech Tools)

นวัตกรรมในห้องเรียนยุคใหม่

Ed. Innovation and EdTech Tools

Ed. Innovation and EdTech Tools
ทักษะแห่งอนาคต (Future Skill)

ทักษะแห่งอนาคต

Future Skill

Future Skill
อาชีพในอนาคต (Future of Work)

อาชีพในอนาคต

Future of Work

Future of Work
การดูแลและพัฒนาตนเอง (Self Care and Personal Growth)

การดูแลและพัฒนาตนเอง

Self Care and Personal Growth

Self Care and Personal Growth
การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล (Parenting In the Digital Age)

การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล

Parenting In the Digital Age

Parenting In the Digital Age