10 วิธีคลายเครียดง่ายๆ ที่คุณครูต้องพกไว้ช่วงเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy 1111 views • 7 เดือนที่แล้ว
10 วิธีคลายเครียดง่ายๆ ที่คุณครูต้องพกไว้ช่วงเปิดเทอม

เมื่อความเครียดของครู มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน

ครู นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดค่อนข้างมาก เพราะต้องทำงานร่วมกับนักเรียน ซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่แตกต่างกันและทักษะการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน ทำให้ครูผู้สอนต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งความทุ่มเทนี้ อาจส่งผลทำให้ครูผู้สอนนั้นมีความเครียดในการทำงานได้ 

คงไม่มีคุณครูท่านไหนที่จะบอกคนอื่นได้ตลอดเวลาว่า เราไม่เครียดเลย เรากำลัง Happy เรา Ok แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณครูอาจจะกำลังเครียดแต่แค่เก็บไว้ภายในลึกๆ แล้วรอเวลาที่ความรู้สึกนั้นจะพุ่งทะลุกำแพงออกมาแค่นั้นเอง แล้วคุณครูจะจัดการหรือบริหารความเครียดได้อย่างไร เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณครูกันค่ะลองมาดู 10 วิธีคลายเครียดง่ายๆที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ 

1. ถ้าเป็นความเครียดที่เกิดจากการดำเนินชีวิต ให้พยายามหาสาเหตุของปัญหา และจัดการแก้ไขต้นตอของปัญหา 

2. ปรับปรุงวิถีชิวิตของตัวเองให้เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งจะทำให้ดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่เกิดความเครียด หรือความกดดันในการทำงาน 

3. คุณครูอาจไม่จำเป็นต้องเล่าถึงปัญหาที่เราต้องเผชิญ ให้คนอื่นฟังทุกเรื่องก็ได้ แต่ปัญหาบางอย่าง เราสามารถแชร์กับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ เพื่อขอคำแนะนำ และคำปรึกษาที่ดี 

4. บางครั้งถ้านักเรียนไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ครูตั้งไว้ คุณครูควรลดความคาดหวังด้านการเรียนในตัวนักเรียนลงบ้าง เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

5.โรงเรียนควรจัดพื้นที่ให้คุณครูได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และควรจัดตารางสอนไม่ให้ถี่จนเกินไป 

6. ควรฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกหายใจให้ถูกวิธี การฝึกสมาธิ และการออกกำลังกาย เพื่อปรับอารมณ์ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในคาบต่อไป

7. คุณครูต้องรู้จักปล่อยวาง และลดราวาศอกในเรื่องบางเรื่อง ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุม และพยายามไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นมาคิด

8. เมื่อรู้สึกเครียดกับพฤติกรรมของนักเรียน ควรหยุดและถอยออกมาสงบสติอารมณ์ก่อน แล้วค่อยกลับไปพูดคุยกับนักเรียนใหม่ 

9. การดื่มน้ำก็สามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดได้ คุณครูจึงควรดื่มน้ำเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร เพื่อเพื่อให้สมองชุ่มชื้นและขจัดความเครียด

10. พกยาดม ยาอม ยาหม่อง หรือยาหอมไว้ใช้เวลาที่ความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกาย จนทำให้เกิดอาการ ปวดหัว หรือ วิงเวียน ซึ่งจะช่วยให้อาการทุเลาลงและช่วยบำบัดอารมณ์ความรู้สึกให้ดีขึ้นได้

ความเครียดนั้นนับว่าเป็นมิตรแท้และศัตรูตัวฉกาจสำหรับทุกคน ถ้าความเครียดมีมากเกินไป ก็ส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเราได้เช่นกัน ดังนั้นคุณครูจึงต้องควบคุมความเครียดของตัวเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าจะปล่อยให้ความเครียดมาเป็นอุปสรรคที่คอยแต่ละทำร้ายตัวคุณครูนะคะ เมื่อครูมีสุขภาพจิตที่ดี ย่อมส่งผลดีให้กับนักเรียนของเรานั่นเองค่ะ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก :

www.trueplookpanya.com/blog/content/85895/-blog-teaartedu-teaart-

pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/94/ 

www.starfishlabz.com/blog/545-87 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาวะครู

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงต้องดูแลตนเองและหาวิธีคลายเครียด เพื่อให้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาวะครู
Starfish Academy

การดูแลสุขภาวะครู

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)
Starfish Academy

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social and cultural awareness classroom

ห้องเรียนความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social and cultural awareness classroom
Starfish Academy

Social and cultural awareness classroom

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 ปัจจัยการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ในแบบฉบับ Booklet เช็คลิสต์ 8 วิธีออกแบบกิจ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

ออกแบบ Booklet (กิจกรรมการเรียนรู้) อย่างไร ช่วยนักเรียนไม่ถดถอยในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

Starfish Academy

Related Videos

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
74 views • 6 เดือนที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
834 views • 1 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14
Starfish Academy

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

Starfish Academy
200 views • 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
28 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]