การดูแลสุขภาวะครู

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงต้องดูแลตนเองและหาวิธีคลายเครียด เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้เรื่อง สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ครู....นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดค่อนข้างมาก เพราะต้องทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันและทักษะการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน ทำให้ครูผู้สอนต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งความทุ่มเทนี้ อาจส่งผลทำให้ครูผู้สอนนั้นมีความเครียดในการทำงานได้ การดูแลสุขภาพจิตครูจึงมีความจำเป็นที่ครูควรได้รับการดูแล เพื่อสร้างแรงกายและแรงใจให้กับครู เมื่อครูมีสุขภาพจิตที่ดี ย่อมส่งผลดีให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูด้วยเช่นกัน

Learning Outcomes

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

วิธีการเช็คสุภาพจิตของครู

กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

ผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

14.03.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

วิธีการเช็คสุขภาพจิตของครู

วิธีการเช็คสุขภาพจิตของครู

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการเช็คสุขภาพจิตของครู
กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร

ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร