การดูแลสุขภาวะครู

การดูแลสุขภาวะครู

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงต้องดูแลตนเองและหาวิธีคลายเครียด เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดคอร์ส

ครู....นับเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดค่อนข้างมาก เพราะต้องทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีความหลากหลาย ทั้งมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันและทักษะการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน ทำให้ครูผู้สอนต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งความทุ่มเทนี้ อาจส่งผลทำให้ครูผู้สอนนั้นมีความเครียดในการทำงานได้ การดูแลสุขภาพจิตครูจึงมีความจำเป็นที่ครูควรได้รับการดูแล เพื่อสร้างแรงกายและแรงใจให้กับครู เมื่อครูมีสุขภาพจิตที่ดี ย่อมส่งผลดีให้กับนักเรียนที่ได้เรียนรู้กับครูด้วยเช่นกัน

Learning Outcomes

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

วิธีการเช็คสุภาพจิตของครู

กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

ผู้อำนวยการ ส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร

4 บทเรียน

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

สุขภาพจิตที่ดีของครู จะส่งผลกับเด็กอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเช็คสุขภาพจิตของครู

วิธีการเช็คสุขภาพจิตของครู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

กิจกรรมง่ายๆ ให้ครูผ่อนคลายตัวเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร

ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพจิตครูได้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ