อาหารปลอดภัยในยุค COVID-19

อาหารปลอดภัยในยุค COVID-19

ช่วงนี้เราคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 จากแพกุ้ง ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมทั้งก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายน ปีที่แล้วก็มีข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนซึ่งคาดว่าติดเชื้อมาจากปลาแซลมอนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข่าวการติดเชื้อโควิด-19  ของพนักงานในบริษัทผลิตอาหารกระป๋องกว่า 900 คน ทำให้ตอนนี้หลายคนคงสงสัยว่า การบริโภคอาหารทะเล อาหารที่ตลาด หรือstreet food ยังปลอดภัยอยู่ไหม ? บทความนี้ ผู้เขียนจะตอบข้อสงสัย หลายๆข้อ ที่หลายคนสงสัยกันอยู่

ถาม: เราจะติดเชื้อโควิด-19 จากการบริโภคผัก และผลไม้สดที่ซื้อมาจากตลาดไหม?

ตอบ: ไม่ติด โดยทั่วไป โควิด-19 จะติดต่อกันจากการสัมผัสน้ำลาย หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การบริโภคผัก และผลไม้จึงไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามเชื้อโควิด-19 สามารถอยู่บนผิวของผัก และผลไม้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นผู้จำหน่าย และผู้บริโภคควรใส่ถุงมือเมื่อจะเลือกซื้อผัก และผลไม้ หรือล้างมืออย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้งหลังจากเลือกซื้อผัก และผลไม้ รวมทั้งล้างผัก และผลไม้ด้วยน้ำสะอาดก่อนบริโภคทุกครั้ง

ถาม: เชื้อโควิด-19 จะมีชีวิตรอดอยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารไหม?

ตอบ: ไม่ โดยทั่วไปโควิด-19 เป็นไวรัส ดังนั้นจะมีชีวิตรอดได้ต้องอาศัยอยู่กับ โฮสต์ (Host) ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ดังนั้นจะไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ถาม: เราสามารถติดเชื้อโควิด-19 จากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไหม?

ตอบ: ไม่ เชื้อโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อนอยู่แล้ว โดยพบว่า อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที, อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที สามารถทำลายเชื้อโควิด 19 ได้ ซึ่งอุณหภูมิที่กล่าวมาเป็นอุณหภูมิปกติที่ใช้ในการปรุงอาหาร หรือการพาสเจอร์ไรซ์อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรระวังคือ การปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination) หรือการปนเปื้อนจากอาหารดิบสู่อาหารปรุงสุก ดังนั้น จึงควรมีการแยกสถานที่เก็บอาหารดิบแยกจากอาหารปรุงสุกอย่างชัดเจน 

ถาม: การสั่งอาหาร Delivery ล่ะ ปลอดภัยไหม?

ตอบ: ปลอดภัยหากพนักงานส่งอาหารปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล คือล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เรารับอาหารจากพนักงานส่งอาหารแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาดเช่นกัน

การบริโภคอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และหมั่นล้างมือ นอกจากจะทำให้เราปลอดภัยจากโรคโควิด-19แล้วยังทำให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบิด, โรคอหิวาตกโรคและไข้ไทฟอยด์ โดยหลักการง่ายๆ สำหรับชีวิตยุค New Normal คือ “สุก ร้อน สะอาด” รวมทั้งมีการใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารในแบบเป็นชุดส่วนตัว เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19): Food safety and nutrition. 

World Health Organization (WHO). 2020. COVID-19 and food safety: guidance for food businesses. 

สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 16 / 2563 - อาหารปลอดภัยกับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ 7 ขั้นตอนล้างมือด้วยสบู่เมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน ความจำเป็นที่ต้องใช้เจลล้างมือ ขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือแบบง่ายๆ และประ ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร
โรงเรียนปลาดาว

เจลล้างมือมีความจำเป็นอย่างไร

โรงเรียนปลาดาว
1605 ผู้เรียน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ผลกระทบโควิด-19 กับภาวะว่างงานของคนทั่วโลก

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สู่ผลกระทบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และวิธีการรับมือพร้อมแนวทางการปรับตัวกับ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ผลกระทบโควิด-19 กับภาวะว่างงานของคนทั่วโลก
Starfish Academy

ผลกระทบโควิด-19 กับภาวะว่างงานของคนทั่วโลก

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เริ่มต้นออกกำลังอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทการออกกำลังกา ...

โรงเรียนปลาดาว
โรงเรียนปลาดาว
ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ
โรงเรียนปลาดาว

ออกกำลังกายอย่างไรดีต่อสุขภาพ

โรงเรียนปลาดาว
1594 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

แนะนำหลักสูตร well being

คอร์สเรียนนี้จะชวนให้ทุกคน กลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆ กันนะคะ เพราะทั้งสองเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรง ...

แนะนำหลักสูตร well being

แนะนำหลักสูตร well being

Starfish Labz

Related Videos

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
05:25
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
45 views • 4 ปีที่แล้ว
ชวนน้องชิล ผ่อนคลายต้านCovid-19 กับศุภนิมิต
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต
03:41
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
104 views • 4 ปีที่แล้ว
พิชิต Covid19 กับศุภนิมิต
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
04:45
โรงเรียนปลาดาว

สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี

โรงเรียนปลาดาว
255 views • 4 ปีที่แล้ว
สุขภาพไกลห่างจากสารเคมี
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14
Starfish Academy

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

Starfish Academy
1196 views • 2 ปีที่แล้ว
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?